ČESKÝ TĚŠÍN / Polský turisticko-sportovní spolek „Beskid Śląski“ v České republice letos slaví 100. výročí svého založení. V rámci oslav jubilea pořádají turisté sdružení v PTTS po celý rok různé akce. Ústředním bodem oslav jubilea však byl galavečer, který se konal 12. března v Těšínském divadle v Českém Těšíně.

Nechyběli významní hosté, projevy a gratulace. Galavečer byl samozřejmě příležitostí k předání vyznamenání a poděkování zasloužilým členům PTTS. Nechyběl ani kulturní program a příležitostné výstavy.

Vyznamenání

Nejvyšším vyznamenáním, které bylo během slavnosti uděleno, byl Rytířský kříž Řádu Polonia Restituta. Z rukou Izabelly Wołłejko-Chwastowicz, generální konzulky Polské republiky v Ostravě, vyznamenání převzala Halina Twardzik, předsedkyně PTTS. Ocenění jí bylo uděleno za mimořádný přínos k rozvoji polsko-české přeshraniční spolupráce a také za činnost ve prospěch polských organizací na Zaolší.

Zlatý kříž za zásluhy udělený prezidentem Polské republiky za zásluhy o rozvoj polsko-české kulturní, sportovní a turistické spolupráce získali dlouholetí členové PTTS „Beskid Śląski“: Anna Franek, Wanda Farnik, Tadeusz Farnik, Henryk Cieślar, Monika Machačová a Irena Mierzwa.

Během slavnostního ceremoniálu byla také předána vyznamenání udělovaná PTTS „Beskid Śląski“. Medaile „Za zásluhy“ převzali: Zofia Franek, Edward Jursa, Barbara Kudela, Stanisław Pawlik, Józef Piec, Otto Sikora, Anna Taraba, Vanda Vampolowa, Wanda Wigłasz a Anna Siekelowa, Jan Walek, Stanisław Sokalski.

Jerzy Czap, Władysław Kroczek, Ladislav Michalik, Zbigniew Pawlik a Ludmiła Wałach byli oceněni zápisem do Zlaté knihy. Tadeusz Farny, Halina Filipek a Karol Sliż obdrželi čestné diplomy PTTS „Beskid Śląski“.

Premiér Mateusz Morawiecki udělil PTTS „Beskid Śląski“ Medaili 100. výročí získání nezávislosti. PTTS „Beskid Śląski“ byl také vyznamenán zlatou medailí Sdružení „Wspólnota Polska“ a medailí 100 let Polského olympijského výboru.

Kulturní program

O hudební doprovod se postarala kapela „Nowina“. Muzikanti vítali hosty, zahráli na pódiu obvyklé „Sto lat“, i když ve skutečnosti měli zahrát alespoň „Dwieście lat“, a zazpívali také nepsanou hymnu „Szumi jawor, szumi“.

Karol Suszka přednesl několik vybraných básní. Přečetl také úryvek prózy popisující Beskydy od Władysława Młynka.

Na závěr akce vystoupila Polská scéna Těšínského divadla s úryvkem hry „Ondraszek Pan Łysej Góry“.

Význam organizace pro polskou komunitu

Význam Polského turisticko-sportovního spolku „Beskid Śląski“ pro polskou komunitu na Zaolší nastínil profesor Daniel Kadłubiec. Poznamenal, že ačkoli Poláci na Zaolší nikdy neměli politickou moc, jejich silou v této zemi byla vždy jejich aktivita – společenská, intelektuální, fyzická, kulturní, umělecká – vyjmenoval.

Během přestávky si hosté mohli prohlédnout dvě pamětní výstavy. První připravil Marian Steffek z Dokumentačního centra Kongresu Poláků. Pojednává o historii organizace a je ilustrována mnoha zajímavými archivními fotografiemi.

Druhá výstava se týkala současných aktivit organizace. K vidění byly fotografie, diplomy, odznaky, průkazy, medaile, poháry nebo turistické vybavení.

Nechyběli zajímaví hosté

Na tak vznešeném jubileu nemohli chybět oficiální hosté. PZKO zastupovala předsedkyně Helena Legowicz. Přítomni byli také: Izabella Wołłejko-Chwastowicz – generální konzulka Polské republiky v Ostravě, Tomasz Różniak – člen představenstva Sdružení „Wspólnota Polska“, Józef Szymeczek – místopředseda Kongresu Poláků, senátor Andrzej Feber, Gabriela Hřebačková – starostka Českého Těšína. Samozřejmě nechyběla ani delegace zastupující pobočku Polského turistického spolku „Beskid Śląski“ v Cieszyně.

(indi)

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.