VARŠAVA / Přibližně 200 osob dnes (14. března) zahájí intenzivní kurzy polštiny jako cizího jazyka, které pořádá Sdružení Wspólnota Polska. Výuku povedou učitelé polštiny jako cizího jazyka (JPJO), dobrovolníci, ve Středisku pro přípravu učitelů Sdružení Wspólnota Polska.

Výuka pro děti a mládež bude probíhat na základě učebnice „Język polski bez granic“ (vydalo Sdružení Wspólnota Polska). Dospělí se budou učit z učebnice „Jak to łatwo powiedzieć” od Danuty Gałygy, kterou sdružení bezplatně poskytlo nakladatelství Universitas.

Lektoři budou pracovat pod vedením Magdaleny Dębowské – metodické poradkyně Místního metodického centra v Madridu a doktorky Danuty Gałygy – lektorky Jagellonské univerzity a členky krakovské pobočky sdružení „Wspólnota Polska“.

Wspólnota Polska pomáhá

Sdružení Wspólnota Polska, které již více než 30 let spolupracuje s polskými komunitami a organizacemi po celém světě, organizuje pomoc ve formě potravin, ubytování, dopravy a péče pro Poláky z oblastí postižených ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Sdružení vyzývá k účasti na sbírce finančních prostředků a dobrovolnické činnosti pro uprchlíky.

Další informace o tom, jak sdružení pomáhá, najdete na těchto stránkách.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.