E-mail: halina.szczotka@zwrot.cz

BYSTŘICE / Základní škola v Bystřici v poslední době realizovala několik zajímavých investičních projektů. Největší z nich bylo rozšíření mateřské školy spojené s celkovou rekonstrukcí všech místností.

V letošním školním roce byla dokončena rekonstrukce učebny hudební výchovy, která slouží nejen pro každodenní výuku hudební výchovy. Slouží také ke zkouškám školních sborů Wiolinki a Crescendo.

Posledním projektem byla výstavba dřevěné lesní učebny, tzv. „Zimárky“ v Nydku, kterou budou využívat žáci mateřské školy pro výuku v přírodě, žáci prvního stupně pro výuku přírodovědy a vlastivědy a harceři ze školní družiny HDW Grom.

Problémy s prostory

Realizace těchto projektů by samozřejmě nebyla možná bez finanční podpory získané z projektů nebo od sponzorů. Velkou pomoc při realizaci všech těchto projektů nabízí obecní úřad, který je vedení školy vždy nápomocen. Proto se vedení školy obrátilo na obec Bystřice s žádostí o pomoc při řešení problémů s prostory.

„Počet žáků ve škole a školce se zvyšuje a díky nové školské legislativě může být ve škole více tříd. Podobná situace je i na české škole, což vede k tomu, že předmětové učebny jsou využívány jako třídy, čímž je omezena výuka v odborných prostorách. K hlavní budově polské základní školy plánujeme přistavět pavilon, ve kterém bude učebna fyziky a chemie, počítačová učebna, učebna robotiky, učebna biologie, zeměpisu a dějepisu a učebna pro výuku výtvarné výchovy a vaření,“ vysvětluje ředitel školy Bogdan Sikora.

V současné době připravuje Obecní úřad Bystřice výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace potřebné k vypracování dotační žádosti na dofinancování investice, díky níž vzniknou výukové prostory pro 21. století. Pokud vše půjde podle předpokladů, měl by být projekt realizován v letech 2023-2024.

Pro polskou školu v Bystřici to bude výjimečné období, protože v říjnu 2023 uplyne 100 let od položení základního kamene hlavní budovy (čp. 366), ve které se o rok později začalo vyučovat.

Grzegorz Luński

Komentáře


Čtěte také


Naplánujte si s námi víkend. Nejzajímavější události na Těšínském Slezsku
Leden262023

Naplánujte si s námi víkend. Nejzajímavější události na Těšínském Slezsku

Beskid Śląski shrnul uplynulý rok. Podívejte se, co plánuje letos!
Leden252023

Beskid Śląski shrnul uplynulý rok. Podívejte se, co plánuje letos!

Clanek
Leden222023

František Kowolowski vystavuje v Trisii

10 tipů na víkend
Leden192023

10 tipů na víkend

Začal soudní proces s Andrzejem Poczobutem. Společné prohlášení předsedů výborů Sejmu a Senátu
Leden162023

Začal soudní proces s Andrzejem Poczobutem. Společné prohlášení předsedů výborů Sejmu a Senátu

Leden122023

Blíží se 56. ročník Slezského plesu. Co připravili organizátoři?
Leden112023

Blíží se 56. ročník Slezského plesu. Co připravili organizátoři?

Tipy na víkend
Leden052023

Tipy na víkend

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.