BYSTŘICE / Základní škola v Bystřici v poslední době realizovala několik zajímavých investičních projektů. Největší z nich bylo rozšíření mateřské školy spojené s celkovou rekonstrukcí všech místností.

V letošním školním roce byla dokončena rekonstrukce učebny hudební výchovy, která slouží nejen pro každodenní výuku hudební výchovy. Slouží také ke zkouškám školních sborů Wiolinki a Crescendo.

Posledním projektem byla výstavba dřevěné lesní učebny, tzv. „Zimárky“ v Nydku, kterou budou využívat žáci mateřské školy pro výuku v přírodě, žáci prvního stupně pro výuku přírodovědy a vlastivědy a harceři ze školní družiny HDW Grom.

Problémy s prostory

Realizace těchto projektů by samozřejmě nebyla možná bez finanční podpory získané z projektů nebo od sponzorů. Velkou pomoc při realizaci všech těchto projektů nabízí obecní úřad, který je vedení školy vždy nápomocen. Proto se vedení školy obrátilo na obec Bystřice s žádostí o pomoc při řešení problémů s prostory.

„Počet žáků ve škole a školce se zvyšuje a díky nové školské legislativě může být ve škole více tříd. Podobná situace je i na české škole, což vede k tomu, že předmětové učebny jsou využívány jako třídy, čímž je omezena výuka v odborných prostorách. K hlavní budově polské základní školy plánujeme přistavět pavilon, ve kterém bude učebna fyziky a chemie, počítačová učebna, učebna robotiky, učebna biologie, zeměpisu a dějepisu a učebna pro výuku výtvarné výchovy a vaření,“ vysvětluje ředitel školy Bogdan Sikora.

V současné době připravuje Obecní úřad Bystřice výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace potřebné k vypracování dotační žádosti na dofinancování investice, díky níž vzniknou výukové prostory pro 21. století. Pokud vše půjde podle předpokladů, měl by být projekt realizován v letech 2023-2024.

Pro polskou školu v Bystřici to bude výjimečné období, protože v říjnu 2023 uplyne 100 let od položení základního kamene hlavní budovy (čp. 366), ve které se o rok později začalo vyučovat.

Grzegorz Luński

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.