E-mail: halina.szczotka@zwrot.cz

TŘINEC / Do 28. ledna 2022 je stále možné žádat o dotace na projekty v oblasti kultury, sportu a sociální.

MS PZKO Dolní Líštná pravidelně využívá tyto dotace. „Určitě doporučuji žádosti podávat. V tomto těžkém období se počítá každá koruna. Již několik let tyto dotace pravidelně využíváme a osobně mohu říci, že se to rozhodně vyplatí,“ říká Renata Szkucik, předsedkyně MS PZKO Dolní Líštná.

Dodává, že při podávání žádosti je vhodné přesně popsat, co plánujete financovat. Například nepište jen, že uspořádáte divadelní představení, ale uveďte přesně kdy a jakého divadla. A čeho chcete uspořádáním akce dosáhnout. „Podporované jsou zejména žádosti zaměřené na budoucnost. A protože klademe zvláštní důraz také na zapojení mladých lidí, do žádosti jsme zařadili právě spoustu akcí, na kterých se podílejí mladí lidé,“ prozradila Renata Szkucik.

Jaké projekty město podpoří?

Sociální oblast

Z Programu na podporu projektů v sociální oblasti mohou být finanční prostředky poskytnuty na neinvestiční náklady v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 těm žadatelům, kteří svou činností přispívají ke zlepšení sociální situace občanů statutárního města Třince. Jedná se zejména o podporu:

 • integrace zdravotně postižených osob a osob pečujících o osoby se zdravotním postižením či seniory,
 • prevence (např. v oblasti návykových látek, kriminality, nezaměstnanosti, sociálního vyloučení),
 • aktivit zaměřených na zdravé rodinné vztahy,
 • aktivit zajišťujících aktivizaci a začlenění seniorů,
 • dobrovolnictví.

Kultura a sport

Finanční prostředky mohou být v rámci programu na podporu a rozvoj kulturních a sportovních aktivit poskytnuty na celoroční kulturní a sportovní činnosti žadatelů a na podporu konání jednotlivých akcí v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v těchto okruzích:

 • kulturní, společenské a sportovní akce, které mají v Třinci tradici, ale i projekty nové, které obohatí kulturní i sportovní dění ve městě,
 • projekty s výchovnými aspekty,
 • projekty zaměřené především na děti a mládež,
 • mimořádné kulturní a sportovní akce zaměřené na prezentaci statutárního města Třince v rámci České republiky a v zahraničí,
 • celoroční činnost spolků, občanských iniciativ a neziskových organizací v oblasti kultury a sportu.

Komentáře


Čtěte také


10 tipů na víkend
Prosinec012022

10 tipů na víkend

Skvělá párty. Tři koncerty během jednoho večera. Taková byla „Střelniční ve zvucích“
Listopad302022

Skvělá párty. Tři koncerty během jednoho večera. Taková byla „Střelniční ve zvucích“

Škola v Dolní Lomné připravila adventní jarmark. Spojila tři generace
Listopad292022

Škola v Dolní Lomné připravila adventní jarmark. Spojila tři generace

Hledání předků z Ostravy. Možná nám můžete pomoci?
Listopad292022

Hledání předků z Ostravy. Možná nám můžete pomoci?

Mateřská škola v Oldřichovicích funguje již 95 let. Učitelky a děti připravily kouzelný večer
Listopad282022

Mateřská škola v Oldřichovicích funguje již 95 let. Učitelky a děti připravily kouzelný večer

Virtuální bitva o Zaolší. Mladí lidé změří své síly v e-sportovním turnaji
Listopad282022

Virtuální bitva o Zaolší. Mladí lidé změří své síly v e-sportovním turnaji

10 tipů na víkend
Listopad242022

10 tipů na víkend

Vánoční trhy v Polsku. Kam můžete vyrazit?
Listopad222022

Vánoční trhy v Polsku. Kam můžete vyrazit?

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.