E-mail: halina.szczotka@zwrot.cz

REGION / „Být polským patriotem na Zaolší znamená vychovávat dítě v polštině a v duchu polské kultury,“ řekl včera při své návštěvě Zaolší ministr Jan Dziedziczak, vládní zmocněnec pro polské komunity a Poláky v zahraničí.

Ministra doprovázela delegace zástupců Kanceláře předsedy vlády a Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky. Do Zaolší přijeli také Sławomir Kowalski, ředitel Odboru spolupráce s krajany a Poláky v zahraničí Ministerstva zahraničních věcí, a Jan Badowski, ředitel Odboru spolupráce s krajany a Poláky v zahraničí Kanceláře předsedy vlády.

Pondělní setkání na konzulátu

Včera se delegace setkala na Generálním konzulátu Polské republiky v Ostravě mj. se zástupci Polského kulturně-osvětového svazu, Kongresu Poláků, Polského centra, PTTS Beskid Śląski, redakcí „Zwrot“ a „Głos“ a Místních skupin PZKO, které v loňském roce realizovaly investiční projekty za podpory MZV Polska.

Na zasedání se diskutovalo o projektech realizovaných v loňském roce s polskou finanční podporou.

V Horní Suché a Stonavě

V úterý dopoledne delegace navštívila půjčovnů krojů a kostýmů, kterou provozuje Soubor písní a tanců „Suszanie“ MS PZKO v Horní Suché. Jan Dziedziczak si s velkým zájmem prohlížel nejen těšínské kroje.

S úžasem a obdivem porovnával kroje, které čekají na renovaci, s těmi, které jsou již opravené. A zdůraznil, že nepochybuje o tom, že dotace poskytnuté Polskem jsou dobře využívány.

Z Horní Suché se delegace vydala do Stonavy, kde položila květiny na hrob polských vojáků padlých ve Stonavě během sedmidenní československo-polské války. Ke krvavým bojům zde došlo 26. ledna 1919.

Delegace navštívila také Fakultu polonistiky Ostravské univerzity.

V Mostech u Českého Těšína

Tentokrát ministr zakončil svou cestu po našem regionu v Domě PZKO v Mostech u Českého Těšína, který byl zrekonstruován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky. Na ministra a členy delegace udělalo velký dojem, jak se díky dotacím a práci samotných členů PZKO zmodernizovala kuchyně Domu PZKO v Mostech.

„Nebýt vaší práce, žádný grant by toto nepostavil. Jste výjimeční. Protože jste nesmírně schopni,“ pochválila členy PZKO Joanna Kozińska-Frybes, zástupkyně ředitele Odboru pro spolupráci s krajany a Poláky v zahraničí v Kanceláři předsedy vlády.

Předseda místní skupiny PZKO Marek Dywor krátce pohovořil o historii budovy a dalších plánech na její rekonstrukci a o akcích, které pořádá MS PZKO.

Čtvrtá návštěva ministra v našem regionu

Ministr Jan Dziedziczak navštívil náš region již počtvrté. Během tiskové konference, která se konala v Polském centru v budově HV PZKO v Českém Těšíně, zdůraznil, že Poláci v České republice hospodárně využívají poskytnuté finanční prostředky.

„Polsko to vidí, Polsko je ohromeno šetrností našich krajanů v Zaolší a podporuje zde polskost. Polsko na vás nezapomnělo,“ zdůraznil.

Kancelář předsedy vlády v loňském roce podpořila Poláky v České republice částkou 1,679 milionu zlotých, z čehož asi 1,5 milionu zlotých připadlo na oblast Těšínského Slezska. „Z 36 projektů se jich 31 týkalo Zaolší. Je to samozřejmé, protože Zaolší je centrem polskosti v České republice,“ upozornil. Z nejdůležitějších projektů zmínil informační kampaň ke sčítání lidu 2021, která byla podpořena částkou 427 tisíc zlotých.

Poláci v našem regionu mohli také počítat s podporou Ministerstva zahraničních věcí prostřednictvím Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě. V roce 2021 bylo na tento účel vyčleněno více než 100 tisíc EUR.

Vzdělávací iniciativy škol a školek podpořil polský stát částkou 112,5 tis. zlotých.

Poukaz pro prvňáka

Velká pozornost byla během konference věnována realizaci projektu „Poukaz pro prvňáčka“. Projekt byl zaměřen na 239 prvňáčků z 25 polských základních škol. Polsko podpořilo malé prvňáčky a jejich rodiče celkovou částkou téměř 200 tisíc zlotých.

„Volba polské školy v 21. století je projevem vlastenectví a úcty k předchozím generacím Poláků, k dědictví našich rodičů, prarodičů a praprarodičů. Chtěl bych poděkovat všem, kteří si vybrali polskou školu,“ řekl Jan Dziedziczak.

Investiční projekty

Sławomir Kowalski, ředitel Odboru pro spolupráci s krajany a Poláky v zahraničí Ministerstva zahraničních věcí, hovořil o finančních prostředcích na údržbu a obnovu infrastruktury sloužící aktivitám Poláků žijících v zahraničí. „V letech 2020-21 vyčlenilo Ministerstvo zahraničních věcí částku přes dva miliony tři sta tisíc na dotace v oblasti infrastruktury využívané pro aktivity polských organizací působících v České republice,“ dodal. A zdůraznil, že Polsko bude i nadále dotovat renovační práce v polských domech PZKO.

V loňském roce využily investice místní skupiny PZKO v Mostech u Českého Těšína, Karviné-Ráji, Karviné-Fryštátě, Dolní Líštné a Vendryni.

Ministerstvu zahraničních věcí se také podařilo připravit projektovou dokumentaci na rekonstrukci sídla PZKO, tzv. „Fasalówki“. Bude sloužit všem polským organizacím působícím v České republice.

Komentáře


Čtěte také


Běželi pro džbán mléka. V Městském lese nebyla nouze o zábavu a sportovní soupeření
Srpen112022

Běželi pro džbán mléka. V Městském lese nebyla nouze o zábavu a sportovní soupeření

Nebe zaplakalo nad oběťmi zločinu v Životicích. Jan Józef Kasprzyk: „Tyto kameny by měly promlouvat ke všem vůdcům svobodného světa.“
Srpen112022

Nebe zaplakalo nad oběťmi zločinu v Životicích. Jan Józef Kasprzyk: „Tyto kameny by měly promlouvat ke všem vůdcům svobodného světa.“

10 tipů na víkend
Srpen112022

10 tipů na víkend

Zítra se můžete zúčastnit soutěže Prázdninový diktát 2022. Tentokrát novinka – poslechový diktát
Srpen102022

Zítra se můžete zúčastnit soutěže Prázdninový diktát 2022. Tentokrát novinka – poslechový diktát

Víme, kdo vyhrál 31. Mezinárodní folklorní setkání v Żywci. Tento soubor jsme viděli také v Jablunkově [foto]
Srpen102022

Víme, kdo vyhrál 31. Mezinárodní folklorní setkání v Żywci. Tento soubor jsme viděli také v Jablunkově [foto]

Soubor Oldrzychowice oceněný v Žywci. Zlaté žywiecké srdce získal soubor Biołodunajcanie
Srpen042022

Soubor Oldrzychowice oceněný v Žywci. Zlaté žywiecké srdce získal soubor Biołodunajcanie

10 tipů na víkend
Srpen042022

10 tipů na víkend

ZR Błędowice vycestoval do Makedonie. Vystoupil na folklorním festivalu [fotografie]
Srpen032022

ZR Błędowice vycestoval do Makedonie. Vystoupil na folklorním festivalu [fotografie]

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.