CIESZYN / Soutěž „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy“ se letos konala již po sedmnácté. Loňský ročník se nemohl konat kvůli pandemii. Letos poprvé soutěž probíhala online.

O tom, jaký dopad měla tato změna na soutěž, jsme hovořili s Leszkem Richterem z Folklorní sekce Polského kulturně-osvětového svazu, který je dlouholetým členem soutěžní komise.

Letošní ročník soutěže „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy“ byl jiný než všechny předchozí…

Soutěž probíhala online. Většina vystoupení byla vysílána živě. Z míst, kde nebylo zajištěno stabilní připojení k internetu, byly organizátorům zaslány nahrávky.

A jak hodnotíte úroveň letošních soutěžících?

Podle mého názoru byla úroveň i přes nepříznivé podmínky dobrá. O to více je třeba ocenit úsilí a nasazení vzdělávacích institucí, učitelů a rodičů, kteří připravili více než 40 účastníků. V této souvislosti si zvláštní pochvalu a slova uznání zaslouží Základní škola s polským vyučovacím jazykem v Bukovci. Stačí říci, že získala jedno první a tři druhá místa. Ze Zaolší se kromě ní bohužel zúčastnila pouze polská škola z Horní Suché.

Do jaké míry se podle vás – jakožto zkušeného porotce – recitátor chová a cítí jinak, když recituje naživo, a jinak, když recituje před kamerou?

Podstatou tohoto typu soutěže je bezpochyby přímý kontakt interpreta s publikem a členy poroty, protože jedním z kritérií hodnocení je celkový jevištní projev. Vystupování před publikem samozřejmě vyvolává v některých účastnících další emoce a napětí, které je třeba zvládat, a v důsledku toho se nechovají tak svobodně jako před kamerou, v důvěrném a známém prostředí. Vzhledem k výše uvedenému přeji sobě i nám všem, abychom již během příštího ročníku soutěže měli to potěšení vychutnat si nářečí a komunikovat přímo s účinkujícími v COK „Dom Narodowy“ v Cieszyně.

(indi)

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.