VRATISLAV / Letošní plenér spolku Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne (ZTF) se konal ve Vratislavi, městě, které se v letošní rubrice Financial Times „Globální města budoucnosti“ umístilo na prvním místě v kategorii malých a středně velkých měst.

Pro turisty je Vratislav charakteristická především malými sochami trpaslíků rozesetými po městě. V současné době je ve Vratislavi více než 380 trpaslíků a další stále přibývají. Každá socha představuje trpaslíka v různých pozicích v závislosti na místě, kde se nachází. Například u bankomatu je trpaslík s penězi, v botanické zahradě trpaslík s květinami v ruce a na vyhlídce trpaslík s fotoaparátem.

Cestou domů členové ZTF navštívili zámek ve Szczytné a okolní lesy.

Členové ZTF strávili ve Vratislavi prodloužený víkend, ale za množství fotografií, s nimiž se vrátili, by se nemusel stydět ani fotograf, který by se vydal na týdenní výlet.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.