ČESKÝ TĚŠÍN / Ve čtvrtek 8. října odpoledne se v Kulturním středisku „Střelnice“ v Českém Těšíně sešlo 69 členů Sdružení polských učitelů (TNP), aby shrnuli a zhodnotili čtyřletou činnost a zvolili nové členy výboru.

Mezi hosty byli Izabella Wołłejko-Chwastowicz, generální konzulka Polské republiky v Ostravě, Helena Legowicz, předsedkyně HV PZKO, Stanisław Folwarczny, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, Andrzej Bizoń, předseda Školské komise Kongresu Poláků v ČR a Marek Bystroń, předseda organizace Macierza Szkolna v ČR.

„Jménem konzulátu a ministerstva zahraničních věcí, jakož i celé vlády Polské republiky, bych vám ráda poděkovala za vaši obětavost a za rok, kdy jste museli učit na dálku a my rodiče doma. Teprve tehdy každý z nás poznal vaši obětavost, každodenní velkou dávku trpělivosti a lásky k našim dětem,“ řekla Izabella Wolłejko-Chwastowicz, generální konzulka Polské republiky v Ostravě.

Během kongresu TNP byly uděleny čestné diplomy dlouholetým ředitelům základních a středních škol v Zaolší. Diplomy získali:

Krystyna Bonczek – dlouholetá ředitelka Obchodní akademie v Českém Těšíně,
Kazimierz Cieślar – dlouholetý ředitel Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím v Hrádku.
Tadeusz Grycz – dlouholetý ředitel Základní školy a mateřské školy Jana Kubisze s polským vyučovacím jazykem v Hnojníku.

Kromě toho byli vyznamenáni tito odcházející členové výboru TNP: Anna Werner, Roman Kaderka, Halina Siedlaczek, Irena Duda a Barbara Smugała.

Po poděkování těmto lidem bylo zahájeno jednání 9. sjezdu TNP, kterému předsedal Tadeusz Grycz. Členové Sdružení polských učitelů zvolili členy rady TNP a kontrolní komise.

Sjezd TNP schválil nejdůležitější orgány ve složení:

Představenstvo TNP
Krzysztof Gąsiorowski
Krzysztof Kosmala
Barbara Kubiczek
Małgorzata Kujawa
Tomáš Labudek
Monika Plášková
Anna Pomykacz
Bogdan Sikora

Kontrolní komise TNP
Marek Grycz
Tadeusz Grycz
Barbara Kozusznik

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.