Letos si připomínáme 100. výročí dne, kdy po rozdělení Těšínského Slezska, 15. října 1921, opustil farnost v Německé Lutyni (dnes Dolní Lutyně) Henryk Dziekan, oblíbený farář, který si získal důvěru místních farníků svou skromností, laskavostí a přátelským přístupem ke všem.

Kněz Henryk Dziekan se narodil 13. července 1843 ve Stonavě v rodině venkovského učitele Karola Dziekana a jeho manželky Marianny, dcery Marcina Hudeczka. Studoval teologii v Olomouci, kde v letech 1867-1868 působil jako knihovník – stejně jako Ignacy Świeży a Józef Londzin – první polské knihovny pro čtenáře z Těšínského Slezska, tj. polské knihovny vratislavských teologů při kněžském semináři v Olomouci. V roce 1868 založil Deník sbírky knih vratislavských teologů, který jeho nástupci vedli nepřetržitě až do roku 1919.

V roce 1868 byl vysvěcen na kněze. Velmi horlivě působil v pastoraci jako vikář v Zebřidovicích, Zarzeczi, Skočowě, administrátor v Dębovci, farář v Brenné a od 9. února 1888 do 15. října 1921 v německé Lutyni. Byl také děkanem fryštátského děkanátu a radou vikariátu v Těšíně.

Doslova všechny své úspory použil pro potřebné

Henryk Dziekan byl především neúnavným aktivistou, spoluzakladatelem Odkazu blahoslaveného Jana Sarkandra pro polský lid ve Slezsku – katolického vydavatelského spolku, který byl založen v roce 1873 v Těšíně.

Úspěšně získával členy spolku, povzbuzoval obyvatelstvo ke čtení polských knih, přinášel polská díla do čítáren a knihoven, posílal nadané venkovské chlapce do školy, zejména na polské gymnázium, a chudším platil životní náklady.

Pod pseudonymem „Góral“ napsal disertaci „O papežství“ a román o životě slezského lidu „Janek Stokłosa“. Psal články do novin a časopisů, zejména do časopisu Gwiazda Cieszyńska.

Otec děkan provedl důkladnou rekonstrukci kostela v Lutyni, rozšířil hřbitov, nechal postavit sakristii a boční kaple. Inicioval nákup nového vybavení, například lavic. Na tyto účely použil doslova všechny své úspory:

„Za jeho působení byl v kostele rozšířen kůr, postaveny nové varhany, zakoupeny nové lavice, rozšířen hřbitov, přistavěna nová prostorná kruchta, dvě nové kaple s novými oltáři a nově zastřešena věž. Kromě toho se ani nezmiňujeme o takových věcech, jako je výměna téměř všech přícestných křížů z dřevěných na kamenné, zhotovení nových ornátů a dalších liturgických oděvů, protože jsou to věci druhořadé. Některé věci dělal z vlastních prostředků, ale na jiné přispíval tak, že bez jeho přispění se neuskutečnila ani jedna věc“, můžeme přečíst v 4. čísle časopisu Gwiazdka Cieszyńska v roce 1926.

Po rozdělení Těšínského Slezska byl nucen rezignovat

Kněz se také zasloužil o výstavbu katolického kostela ve Skřečoni, polské školy na Zbytkách v Lutyni. Inicioval výstavbu polské školy při kostele v Lutyni, která se však kvůli vypuknutí války neuskutečnila. V těžkých válečných časech se mu podařilo zachránit cennou památku – renesanční zvon ze 16. století.

Dziekan byl členem zastupitelstva Německé Lutyně, inicioval a podporoval činnost mnoha spolků.

Po rozdělení Těšínského Slezska byl farář Henryk Dziekan nucen rezignovat a v říjnu 1921 se rozhodl opustit svou farnost. Nikde nemohl najít místo, a tak se rozhodl odjet do Kęt a později do Mazańcowic u Bílska. Tam na Štědrý den roku 1925 ve velmi nuzných podmínkách zemřel. Po několika měsících se farníkům podařilo převézt jeho ostatky a uložit je do hrobu jeho milované matky na hřbitově v Lutyni.

Členové PZKO Dolní Lutyně se postarali o hrob kněze Henryka Dziekana

Členové Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu v Dolní Lutyni se rozhodli převzít záštitu nad hrobem kněze Henryka Dziekana, aby přispěli k zachování památky na tuto významnou osobnost Těšínského Slezska pro budoucí generace.

Knězův náhrobek hodlají zrenovovat a opravit. Kromě mechanického očištění památky a její konzervace bude nejdůležitější připravit novou náhrobní fotografii na keramice a obnovit tělo Krista na kříži, které bylo v minulosti zničeno. Na restaurování náhrobku získali grant z Fondu rozvoje Zaolzia.

Slavnostní mše svatá na úmysl otce Henryka Dziekana a všech kněží sloužících v naší farnosti nyní i v minulosti a koncert duchovních písní se uskuteční ve středu 6. října 2021 v 17 hodin v kostele svatého Jana Křtitele v Dolní Lutyni. O hudební doprovod mše se postará varhaník a vokální soubor, na koncertě vystoupí smíšený pěvecký sbor Zaolzie z Orlové-Lutyně a soubor Olzanki z Polska.

Maria a Radomir Sztwiertnia

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.