E-mail: halina.szczotka@zwrot.cz

Letos si připomínáme 100. výročí dne, kdy po rozdělení Těšínského Slezska, 15. října 1921, opustil farnost v Německé Lutyni (dnes Dolní Lutyně) Henryk Dziekan, oblíbený farář, který si získal důvěru místních farníků svou skromností, laskavostí a přátelským přístupem ke všem.

Kněz Henryk Dziekan se narodil 13. července 1843 ve Stonavě v rodině venkovského učitele Karola Dziekana a jeho manželky Marianny, dcery Marcina Hudeczka. Studoval teologii v Olomouci, kde v letech 1867-1868 působil jako knihovník – stejně jako Ignacy Świeży a Józef Londzin – první polské knihovny pro čtenáře z Těšínského Slezska, tj. polské knihovny vratislavských teologů při kněžském semináři v Olomouci. V roce 1868 založil Deník sbírky knih vratislavských teologů, který jeho nástupci vedli nepřetržitě až do roku 1919.

V roce 1868 byl vysvěcen na kněze. Velmi horlivě působil v pastoraci jako vikář v Zebřidovicích, Zarzeczi, Skočowě, administrátor v Dębovci, farář v Brenné a od 9. února 1888 do 15. října 1921 v německé Lutyni. Byl také děkanem fryštátského děkanátu a radou vikariátu v Těšíně.

Doslova všechny své úspory použil pro potřebné

Henryk Dziekan byl především neúnavným aktivistou, spoluzakladatelem Odkazu blahoslaveného Jana Sarkandra pro polský lid ve Slezsku – katolického vydavatelského spolku, který byl založen v roce 1873 v Těšíně.

Úspěšně získával členy spolku, povzbuzoval obyvatelstvo ke čtení polských knih, přinášel polská díla do čítáren a knihoven, posílal nadané venkovské chlapce do školy, zejména na polské gymnázium, a chudším platil životní náklady.

Pod pseudonymem „Góral“ napsal disertaci „O papežství“ a román o životě slezského lidu „Janek Stokłosa“. Psal články do novin a časopisů, zejména do časopisu Gwiazda Cieszyńska.

Otec děkan provedl důkladnou rekonstrukci kostela v Lutyni, rozšířil hřbitov, nechal postavit sakristii a boční kaple. Inicioval nákup nového vybavení, například lavic. Na tyto účely použil doslova všechny své úspory:

„Za jeho působení byl v kostele rozšířen kůr, postaveny nové varhany, zakoupeny nové lavice, rozšířen hřbitov, přistavěna nová prostorná kruchta, dvě nové kaple s novými oltáři a nově zastřešena věž. Kromě toho se ani nezmiňujeme o takových věcech, jako je výměna téměř všech přícestných křížů z dřevěných na kamenné, zhotovení nových ornátů a dalších liturgických oděvů, protože jsou to věci druhořadé. Některé věci dělal z vlastních prostředků, ale na jiné přispíval tak, že bez jeho přispění se neuskutečnila ani jedna věc“, můžeme přečíst v 4. čísle časopisu Gwiazdka Cieszyńska v roce 1926.

Po rozdělení Těšínského Slezska byl nucen rezignovat

Kněz se také zasloužil o výstavbu katolického kostela ve Skřečoni, polské školy na Zbytkách v Lutyni. Inicioval výstavbu polské školy při kostele v Lutyni, která se však kvůli vypuknutí války neuskutečnila. V těžkých válečných časech se mu podařilo zachránit cennou památku – renesanční zvon ze 16. století.

Dziekan byl členem zastupitelstva Německé Lutyně, inicioval a podporoval činnost mnoha spolků.

Po rozdělení Těšínského Slezska byl farář Henryk Dziekan nucen rezignovat a v říjnu 1921 se rozhodl opustit svou farnost. Nikde nemohl najít místo, a tak se rozhodl odjet do Kęt a později do Mazańcowic u Bílska. Tam na Štědrý den roku 1925 ve velmi nuzných podmínkách zemřel. Po několika měsících se farníkům podařilo převézt jeho ostatky a uložit je do hrobu jeho milované matky na hřbitově v Lutyni.

Členové PZKO Dolní Lutyně se postarali o hrob kněze Henryka Dziekana

Členové Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu v Dolní Lutyni se rozhodli převzít záštitu nad hrobem kněze Henryka Dziekana, aby přispěli k zachování památky na tuto významnou osobnost Těšínského Slezska pro budoucí generace.

Knězův náhrobek hodlají zrenovovat a opravit. Kromě mechanického očištění památky a její konzervace bude nejdůležitější připravit novou náhrobní fotografii na keramice a obnovit tělo Krista na kříži, které bylo v minulosti zničeno. Na restaurování náhrobku získali grant z Fondu rozvoje Zaolzia.

Slavnostní mše svatá na úmysl otce Henryka Dziekana a všech kněží sloužících v naší farnosti nyní i v minulosti a koncert duchovních písní se uskuteční ve středu 6. října 2021 v 17 hodin v kostele svatého Jana Křtitele v Dolní Lutyni. O hudební doprovod mše se postará varhaník a vokální soubor, na koncertě vystoupí smíšený pěvecký sbor Zaolzie z Orlové-Lutyně a soubor Olzanki z Polska.

Maria a Radomir Sztwiertnia

Komentáře


Čtěte také


Z redakční pošty: Novoroční setkání v Hnojníku
Leden312023

Z redakční pošty: Novoroční setkání v Hnojníku

Naplánujte si s námi víkend. Nejzajímavější události na Těšínském Slezsku
Leden262023

Naplánujte si s námi víkend. Nejzajímavější události na Těšínském Slezsku

Beskid Śląski shrnul uplynulý rok. Podívejte se, co plánuje letos!
Leden252023

Beskid Śląski shrnul uplynulý rok. Podívejte se, co plánuje letos!

Clanek
Leden222023

František Kowolowski vystavuje v Trisii

10 tipů na víkend
Leden192023

10 tipů na víkend

Začal soudní proces s Andrzejem Poczobutem. Společné prohlášení předsedů výborů Sejmu a Senátu
Leden162023

Začal soudní proces s Andrzejem Poczobutem. Společné prohlášení předsedů výborů Sejmu a Senátu

Leden122023

Blíží se 56. ročník Slezského plesu. Co připravili organizátoři?
Leden112023

Blíží se 56. ročník Slezského plesu. Co připravili organizátoři?

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.