Čtěte nás! Každý den nové informace!

USTROŇ / Na přednášku Narození Ježíše Krista v sakrálním umění v průběhu staletí zvou Elżbieta a Andrzej Georgovi z Farnosti sv. Klimenta – papeže a mučedníka v Ustroni.

Manželé Georgovi připravili další přednášku, která se uskuteční online ve středu 6. ledna, tedy na Tři krále, v Katolické čítárně (Czytelnia Katolicka) v Ustroni v 19.00 hodin. Do té doby všichni zájemci obdrží prostřednictvím e-mailu potřebné materiály, které se podařilo shromáždit přednášejícím. Přihlášky je třeba poslat na e-mailovou adresu andrzej.georg@gmail.com do 19.00 hodin.

Poslední obdobná přednáška se konala 15. a 16. října u příležitosti 100. výročí narození polského papeže na téma „Sv. Jan Pavel II – turista”.

Význam symboliky

Nynější přednáška Elżbiety a Andrzeje Georgů přiblíží význam jeskyně, ve které je situováno narození Krista, Ježíše jako plodu z Jíšajova stromu, světla pramenícího z těla Dítěte – „Pravé světlo”, Dítěte spočívajícího na

kolenou Marie, Ježiše Krista ležícího na hostii a mnoho dalších symbolů.Vůl a osel na každém z nesčetných vyobrazení narození Ježíše Krista vděčí za svou přítomnost proroctví ze starozákonní knihy Izajáš a jeho interpretacím v Novém zákoně: Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý. (Iz 1,3). Vůl jako obětní zvíře poukazuje na budoucí utrpení Krista – Božího služebníka, na oslu Kristus vjíždí do Jeruzalému jako Král pokoje. Vůl je také symbolem vyvoleného národa, naproti tomu osel pohanských národů.

Tématika uctívání

Přednáška se bude zabývat také problematikou kultu Ježíše jako dítěte, svaté rodiny, holdu pastevců a jeho symbolice. Mnoho prezentací ve výtvarném umění je věnováno klánění tří králů (mudrců). Také v tomto případě se přednášející zaměří na dostupnou ikonografii a popis symboliky postav a darů, které přinesli malému Ježíšovi do jeskyně.

Malíři a řezbáři velmi často představovali narození Krista v současných reáliích své země a doby v níž žili, na pozadí tehdejší architektury a v současných oděvech. Například moderní nizozemské dřeváky s přezkou, které malíř zvěčnil na nohou sv. Josefa.

Přednášku doplní celá řada prezentací narození Krista na svatých obrázcích, vánočních pohledech, řezbách. A také jesliček, počínaje krakovskými betlémy, pohyblivými jesličkami a konče živými betlémy. Nebude chybět ani průřez staletími, od raného středověku do současnosti, vánoční výzdoba kostelů, veřejných prostranství a křesťanských domovů.

(gam)

Komentáře


Čtěte také


O putnách, džberech a jiných dřevěných nádobách v síti
Květen142021

O putnách, džberech a jiných dřevěných nádobách v síti

Ve Fryštátě bylo možné požádat o Průkaz Poláka
Květen132021

Ve Fryštátě bylo možné požádat o Průkaz Poláka

Ze Svibice do Paříže. Výstava o Janině Górniak, skautce a módní návrhářce
Květen122021

Ze Svibice do Paříže. Výstava o Janině Górniak, skautce a módní návrhářce

Rekonstrukce turistické chaty na Kozubové už brzy bude hotová
Květen112021

Rekonstrukce turistické chaty na Kozubové už brzy bude hotová

Renovaci provádějí z vlastních peněz
Květen112021

Renovaci provádějí z vlastních peněz

Podívejte se, co pro vás připravilo Muzeum Třineckých železáren a města Třince
Květen112021

Podívejte se, co pro vás připravilo Muzeum Třineckých železáren a města Třince

Podzimní várka piva z Těšína bude ochucená chmelem z Dębowce
Květen102021

Podzimní várka piva z Těšína bude ochucená chmelem z Dębowce

Návrat žáků druhého stupně do školy
Květen102021

Návrat žáků druhého stupně do školy


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

Website Security Test