MILÍKOV / Již v neděli 26. července se koná tradiční pouť na Kozubové. Mše v češtině se uskuteční v 9.00 hodin, zatímco polská bohoslužba v 11.00 hodin. I tentokrát na Kozubové nebudou chybět stánky s nápoji, různými specialitami a typickým pouťovým zbožím.

Než na Kozubové vyrostla kaple

Tato pouť se uskutečňuje od roku 1937, kdy tam vyrostla kaple sv. Anny, patronky manželství, matek, vdov, pekařů či mlynářů. Cílem bylo umožnit turistům a sportovcům z polského turistického sdružení „Beskid Śląski” v Československu, kteří pobývali ve zdejší chatě, aby se mohli zúčastnit mše. Zmíněná chata na Kozubové byla postavena v roce 1929 právě díky tomuto sdružení.

Stavební plány vypracoval známý architekt Eduard Dawid z Českého Těšína, kterému za vznik v tomto městě vděčí například hotel Piast, Polská základní škola, evangelický kostel „Na Nivách”, modlitebna církve bratské na Frydecké ulici či kino Central. Dawid připravil také projekt bývalého Mauzolea polských letců na těrlickém Żwirkowisku, které ale během druhé světové války zničili Němci.

V roce 1973 však chata vyhořela. Nynější chata z roku 1984, kterou postavila společnost Kovona Karviná, zdaleka nezapadá do horské krajiny tak, jako původní, kterou s typicky pro předválečnou generaci obětavostí a elánem vystavěli polští turisté.

Hlavní iniciátor výstavby

Hlavním iniciátorem výstavby kapličky na Kozubové byl probošt Rudolf Płoszek z Hnojníku. V roce 1932 se stal tajemníkem Hlavního výboru polské organizace Macierz Szkolna v Československu a zároveň se velmi angažoval ve Svazu slezských katolíků. Významného katolického sjezdu, který se konal od od 29. do 30. června 1935 v Praze, se zúčastnil také Płoszek společně se 43 farníky.

Jako velký milovník a propagátor turistiky vstoupil také do polského turistického sdružení „Beskid Śląski” v Československu. V letech 1935 – 1938 byl jeho prvním místopředsedou.

Hnojnický probošt se také živě zajímal o hudbu a kostelní zpěv a byl považován v této oblasti za znalce. Není proto divu, že v dubnu 1926 si pořídil jako první v obci rádio. V roce 1938 Płoszek nechal na vlastní náklady zhotovit telefonické spojení na Kozubovou a snažil se, aby tamější chata měla odpovídající úroveň a turisté zajištěné veškeré pohodlí.

Tragický konec Rudolfa Płoszka

Brzy po vypuknutí druhé světové války, 8. září 1939, Płoszek byl zatčen a poslán do vězení v Těšíně. 26. září byl sice propuštěn, pod podmínkou, že bude dále v domácím vězení na faře. Pobyt ve vězení, kde byl mučen a dostával injekce, se však znatelně podepsal na jeho zdraví. Jeho zdravotní stav se postupně zhoršil natolik, že 5. října 1940 zemřel na hnojnické faře na otravu krve. Pohřben je místním katolickém hřbitově, vedle svých rodičů.

Posvěcení kaple přilákalo na deset tisíc lidí

Stavělo se z godulského pískovce. Výstavbu podpořil m. j. Wacław Olszak, tehdejší starosta Karviné, lékař a významný národnostní a veřejný činitel. Během okupace ho zavraždili němečtí nacisté.„Beskid Śląski” věnoval parcelu na stavbu. I tentokrát projekt opracoval Eduard Dawid, zatímco stavební práce řídil Jan Kisza.

Slavnostní posvěcení kapličky se uskutečnilo v neděli 24. července. Tato událost přilákala na Kozubovou tisíce lidí z celého Slezska. Tehdejší noviny „Dziennik Polski” z 27. července 1937 odhadly počet shromážděných na nejméně deset tisíc.

Bohoslužby několikrát do roka

Dvacetimetrová věž s jedním zvonem bývá během poutě zpřístupněna jako rozhledna. Kapličku si velmi oblíbil biskup ostravsko – opavské diecéze František Václav Lobkowicz. Koncem devadesátých let kaple prošla komplexní rekonstrukci, na kterou kromě věřících přispěly také okolní obce.

Bohoslužby v kapli se konají několikrát do roka. Během poutě, v polovině října u příležítosti sv. Hedviky, patronky Slezska (v tomto roce v sobotu 17. října v 11.00 hodin) a na Silvestra (letos v sobotu 31. prosince v 11.00 hodin).

Podle již zesnulého regionálního historika Jana Korzenného z Dolní Lomné, název Kozubová vznikl od jména Kozub. Byl to pastevec ovcí, pasoucí svá stáda právě na svazích této hory. Tam se také nacházel jeho salaš. Korzenny také vypátral, že jméno Kozub bylo známé již ve 14. století. Na Kozubovou vede několik turistických tras ze všech okolních obcí: Milíkova, Košařisk, Bocanovic a Dolní Lomné.

(gam)

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.