TĚRLICKO/ V neděli 1. března odpoledne v Polském domě Żwirki a Wigury proběhlo zasedání zastupitelstva Kongresu Poláků pro obce Těrlicko a Stanislavice.

Místopředseda Kongresu Poláků v ČR Józef Szymeczek informoval shromážděných o činnosti Kongresu a podělil se s nimi o své postřehy týkající se stavu polské národní menšiny na Těšínsku.

Zdůraznil, že Polský kulturně-osvětový svaz PZKO je základnou polskosti na Těšínsku. „V mnohá obcích jsou Domy PZKO jediným místem, kde probíhají kulturní akce, je tomu tak například v Nýdku nebo ve vendryňské Czytelni. Tyto domy využívají i Češi, jelikož v obcích jiná zařízení nejsou. Jsou to naše poklady,“ řekl o Domech PZKO a kulturním působení místních skupin Szymeczek.

V rámci prezentace, jako je tomu na všech zasedáních, se zabýval základními činnostmi Kongresu Poláků a představil akce, které Kongres zorganizoval. Zmínil školu v přírodě Zielona Szkoła, které se každoročně zúčastní kolem 200 žáků a kterou ze 2/3 hradí Kongres. Zdůraznil, že v průběhu pobytu děti poznávají nejen Polsko, ale i současně mluvený polský jazyk, který se poněkud liší od naší zdejší polštiny.

Diskuze na téma webových stranek obcí

Po prezentaci a volbě delegátů nastal čas na diskuzi. Ze sálu se ozývaly hlasy, že velkou slabinou jsou internetové stránky obcí, u kterých stále chybí polskojazyčná verze.

Szymeczek upozornil na fakt, že zdejší Poláci pocházející z Těšínska berou Poláky z Polska jako cizince, a nestaví se k nim jako k vlastním lidem. „Tím problémem je vlastně to, že Polsko začíná pro nás představovat cizí zemi. Musíme proto rozvíjet naši identitu směrem k Polsku, aby se naši lidé cítili součástí polského národa,“ doplnil.

Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno krátkým vystoupením žáků z polské základní školy v Těrlicku. V průběhu přestávky a po skončení zasedání měli shromáždění možnost prohlídnout si výstavu s názvem „Jan Paweł II. w 100lecie narodzin”, kterou Polskému domu daroval Generální konzulát Polské republiky v Ostravě. Výstava v Těrlicku potrvá ještě zhruba týden.

Úkolem zasedání byla volba delegáta pro nadcházející Valné shromáždění. Delegátem a zároveň zmocněncem obce se stal Tadeusz Smugała, zástupcem byl zvolen Adam Włosok.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.