BIELSKO-BIAŁA / Dobrodružství pěveckého sboru Lira Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné-Darkovu  s 15. mezinárodním festivalem Gaude Cantem  v Bielsko-Biała začalo loni vyhlášením výsledků  sborové soutěže Czesława Prudela.

Tehdy jsme v obci Lyski zpívali v kategorii smíšených sborů a náš sbor, 108-letý dědeček, se samozřejmě nemohl vyrovnat mládežnickým sborům, sborům hudebních škol nebo absolventům těchto škol. Kromě toho porota kromě prezentace vítězů nepředstavila žádné hodnocení a nevěděli jsme, jestli jsme byli na 4. nebo 12. místě.

Z výsledné situace jsme vyvodili závěry. Letos jsme se přihlásili do soutěže Přehlídka sborů seniorů, která se konala 18. – 19. října v rámci Gaude Cantem. Přestože je Bielsko tak blízko, a festival se již konal po patnácté, Lira se ho dosud nezúčastnila a měli jsme jen velmi málo informací o jeho průběhu.

Po příjezdu byl náš skromný soubor okamžitě vyděšen velkým počtem budov hudební školy, prostorem koncertní síně, pódiem, které je schopno pojmout několik sborů, jako je ten náš, světlem přímo do očí a vědomím, že nezpívá jako obvykle pro veřejnost PZKO, ale pro porotce. Snažili jsme se udělat vše, co bylo v našich silách, ale s výsledkem jsme nebyli zdaleka spokojení.

Večerního koncertu v kostele se zúčastnilo všech 24 sborů účastnících se Gaude Cantem. Obrovský moderní kostel byl plný sboristů. Ztratili jsme se v davu. Chtěl bych však v tomto bodě zdůraznit, že na rozdíl od podobných situací se společným zpěvem, trvalo zkoušení sborů společných písní pouze 5 minut. Ředitel festivalu uvedl, že poprvé ve své činnosti mohl prohlásit, že všechny sbory bez výjimky jsou tak dobře připravené, že není třeba nic zlepšovat ani zkoušet.

Náš sobotní koncert v kostele Panny Marie v Godziszce u Bielska byl okamžikem, na který budou členové Liry vzpomínat s radostí. Koncert pro posluchače, kteří živě reagují na průběh vystoupení, jejich teplá slova po koncertu a poděkování místního kněze nám (i posluchačům) dalo mnohem více uspokojení než zpěv pro porotu.

Večer, opět v hledišti hudební školy, jsme čekali na výrok poroty v poněkud horší náladě. Bylo tak pro nás velkým překvapením, když jsme získali stříbrný diplom. Nevěřícně jsme pak přijali zprávu o zvláštní ceně udělené sboru Lira za interpretaci sakrální písně.

Nastává čas na reflexi. A hlavní otázka, co naše účast v takové nebo podobné soutěži dala souboru, jeho členům, PZKO a našemu regionu? Můžu bezpochyby říci, že během období před soutěží se přítomnost našich členů na zkouškách a jejich zapojení výrazně zvýšilo. Zpěváci dali přednost sboru a jeho reputaci.

Získali jsme nové zkušenosti z průběhu soutěže. Náš soubor se ocitl ve specifických podmínkách, ve stresu. Dalo by se říci, že jsme se lépe poznali v bojových podmínkách. Co získali PZKO a Zaolzie? Vědomí Poláků a hostů ze zahraničí, že tady jsme a zpíváme.

Každý člen Liry si zaslouží poděkování, ale dirigentka Beata Pilśniak-Hojka si zaslouží ta největší slova uznání. Její postoj byl podporou celému souboru a dodávala nám odvahu. Bez něj bychom určitě nedosáhli nic významného.

Liru si můžete poslechnout při mši pro zesnulé sboristy, kteří již zpívají v jiném sboru, andělském sboru. Mše se bude konat v kostele Povýšení svatého kříže v Karviné-Fryštátu v sobotu 2. listopadu v 17.00.

Tadeusz Konieczny

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.