KARVINÁ / Jubileum dnes slaví Józef Wierzgoń, animátor hudebního života známý v celém našem regionu, propagátor sborového zpěvu jako způsobu, jak udržet polskou identitu.

Narodil se 17. dubna 1934 ve Fryštátu, byl učitelem, ředitelem filharmonie, ředitelem Těšínského divadla. Aktivní člen Polského kulturně-osvětového svazu, dirigent, skladatel, publicista a spolupracovník „Zwrotu“, kde publikoval řadu zajímavých článků o zpěvu a hudebním životě v našem regionu, je také zakladatelem Hudebního pěveckého sboru Przyjaźń, který vedl více než půl století.

Je neustále aktivní, v roce 2017 napsal publikaci, kterou vydalo PZKO, s názvem „Z dziejów polskiego społecznego ruchu śpiewaczo-muzycznego na Śląsku Cieszyńskim – Zaolziu w Republice Czeskiej“. Za svou činnost získal řadu ocenění a vyznamenání. V roce 2018 se stal vítězem Srebrnych Spinek, ceny polského generálního konzula v Ostravě za vynikající výsledky v oblasti kultury. U příležitosti 750. výročí Karwiny byl zařazen mezi osobnosti města.

Hodně zdraví, mnoho úspěchů v kultuře a osobní štěstí mu přeje Hlavní výbor PZKO a redakce měsíčníku „Zwrot“.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.