HAVÍŘOV-SUCHÁ / Již dvacet let působí Sdružení polských elektrotechniků v ČR (Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich w RC, SEP), profesní organizace sdružující osoby hlásící se k polské národnosti. U příležitosti kulatého jubilea proběhlo v pátek 5. dubna v klubovně Místní skupiny PZKO v Havířově-Suché  slavnostní setkání.

Jubilejních oslav se zúčastnila také delegace glivické pobočky Sdružení polských elektrikářů (Stowarzyszenie Elektryków Polskich), kterou vedl její předseda Jan Kampinos. Tato organizace oslavila již sto let existence, glivická pobočka funguje šedesát let. SEP spolupracuje také s elektrikáři z Bielska-Biale.   

Všechny účastníky jubilejního setkání přivítal předseda organizace Tadeusz Toman. Nechyběla krátká kulturní vložka – báseň Juliana Tuwima Pstryk přečetl Władysław Drong.

Předseda SEP připomněl počátky organizace, která odkazuje na tradici Centra techniků, jež v 70. letech 20. století působilo u Hlavního výboru Polského kulturně-osvětového svazu.

Sdružení polských elektrotechniků bylo registrováno 19. února 1999. Členy zakládájícího výboru byli Henryk Toman, Edwin Macura a Tadeusz Toman, který byl tehdy zvolen předsedou a dodnes tento post spravuje.

V rámci statutární činností jsou nejdůležitějšími úkoly SEP  integrace elektrikářů, zvyšování odborné kvalifikace, šíření povědomí o elektrotechnickém průmyslu ve společnosti, výměna nejnovějších technických, vědeckých a ekonomických informací, zpřístupňování polské odborné literatury a periodik. Práce organizace je řízena pětičlenným výborem a trojčlennou revizní komisi.

– Naše sdružení funguje v návaznosti na své síly a finanční zdroje, v současné době čítá 15 členů – uvedl Toman a následně popsal aktivity organizace. Ta například vydává svůj bulletin (ukázalo se 44. číslo), je vydavatelem také  česko-polského a polsko-českého elektrotechnického slovníku. – Kromě publikační činnosti pořádáme setkání, členská setkání, přátelské akce, přednášky, výlety – dodal předseda.

Na jubilejním setkání se nejenom vzpomínalo, diskutovalo se také o možnosti posílení přeshraničních kontaktů a spolupráce, nechyběly i témata tykající se elektrotechnického průmyslu.

CR

 

Štítky:

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.