ČESKÝ TĚŠÍN  / Barbara Szotek-Stonawski, herečka Polské scény Těšínského divadla byla vyznamenána čestným odznakem Zasłużony dla Kultury Polskiej. Ocenění je přiznáváno lidem, kteří se vyjímají v tvoření, propagaci a ochraně kultury.

Herečka je absolventkou krakovské divadelní akademie Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, od roku 1993 hraje v Polské scéně Těšínského divadla, kde ztvárnila zhruba 60 rolí. Vystoupila rovněž v divadle Teatr Łaźnia Nowa v rekonstrukci dávného diplomového představení PWST Maciej Korbowa i Bellatrix od Witkiewicze, premiéra se konala v roce 2015 roku.

Čestnou odznaku Zasłużony dla Kultury Polskiej udělil herečce polský ministr kultury Piotr Gliński.

 

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.