ČESKÝ TĚŠÍN / V areálu českotěšínského KaSS Střelnice se již rýsuje nové parkoviště a také v budoucnu rozkvetlé „náměstíčko“. Během výkopových prací dělníci odkryli starou studnu, o níž nikdo neměl potuchy. Město ji na přání památkářů zachová a zkrášlí.

„Celkem zde vznikne 14 kolmých stání a dvě širší místa pro držitele průkazu ZTP,“ uvedl referent odboru investic Městského úřadu v Českém Těšíně Ondřej Vavrys.

Součástí projektu jsou rovněž úpravy nástupního prostranství před novoklasicistní budovou bývalé střelnice z roku 1882 do relaxační plochy. Lidem zde bude nově k dispozici odpočinkové místo s kruhovým záhonem uvnitř, lavičkami i vlajkovými stožáry. Od okolních komunikací bude plocha oddělena nízkým „živým“ plotem a dominantou celého rozkvetlého kruhu bude skvostný jerlín japonský s převislými větvemi.

“Architektonické a materiálové řešení plochy před KaSS Střelnice vychází z kombinace dlážděných ploch komunikací a parkovišť a komponovaných ploch zeleně. Materiálové a barevné řešení jsme v průběhu přípravných prací konzultovali s pracovníky Památkové péče,” doplnil Vavrys. Budova rekonstruované Střelnice stojí na nábřeží, které prošlo v minulých letech revitalizací stejně jako zmíněná budova, která v letech 2011-2012 procházela dlouhou a náročnou rekonstrukcí pod dozorem Národního památkového ústavu. (více o historii Střelnice i rekonstrukci v připojeném materiálu).

Původní projekt úpravy prostranství před střelnicí byl mírně pozměněn z důvodu nálezu staré kamenné studny ze začátku 19. století. Orgány památkové péče doporučily studnu zachovat a zakomponovat do areálu. “Návrh architekta předpokládá její obezdění kamennými kvádry z hloubky asi 1 metru pod terénem formou komolého válce do výšky zhruba půlmetru nad upravený terén a překrytí ocelovou konstrukcí s horní plochou z čirého kaleného skla, které umožní průhled na vlastní historickou památku. Poklop bude z důvodu bezpečí pevně kotvený ke kamennému lemu, ale bude sundatelný a půjde jej čistit. Projektant doporučuje umístit v části poklopu historické údaje a případné fotografie,“ doplnil Vavrys.

Projekt sadových úprav prostoru před budovou Střelnice předpokládá výsadbu 230 jarních narcisů oranžovo- žluté barvy Jetfire a 1450 kusů violky zahradní Wittrockiana. Časným létem až do pozdního podzimu pak záhony rozzáří 23 keřů růže Angela, což je moderní kompaktní keřová odrůda s šarmem staré růže, dále  88 kusů odrůdy Gartnerfreude, která je jednou z nejpopulárnějších polyantek. Její název znamená „zahradníkovo potěšení“. Kompozici doplní 54 kusů vynikající půdopokryvné růže s neúnavným kvetením Innocentia, která krásně voní v sladkých tónech konvalinky. Parkové záhony, které byly architektem vhodně  zvoleny k doplnění památkově chráněné budovy, doplní jerlín japonský s převislými větvemi. Větve jerlínu dorůstají během celé sezóny a proto jej vždy zdobí mladé, jasně zbarvené listy. V dospělosti tento plně mrazuvzdorný strom kvete krémovými motýlovitými květy. Relaxační plochu zahradníci olemují tisy prostředními a buxusy.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.