ČESKÝ TĚŠÍN / Hned dvě příležitosti k oslavám měli členové Místní skupiny PZKO Český Těšín-Centrum. Setkali se v Domě PZKO a oslavili 70 let PZKO a výročí získání nezávislosti Polska.

Na programu byl klavírní koncert (hrály Magdalena Jasińska-Żaba a Anna Miech) a přednáška o dějinách místní skupiny. Pak následovalo společenské setkání. Ve velkém sále Domu PZKO hostů bylo více než dost.

Jak podotkla předsedkyně MS Małgorzata Rakowska, oslav se zúčastnili nejenom členové skupiny, ale i předsedové okolních skupin, například českotěšínských MS ze Síldiště a Parku Sikory, které se skupinou Centrum spojuje společná historii do roku 1974.

– 11 listopad 1918 byl průlomovým dnem pro celou Evropu, obzvlášť pak po Polsko, které po mnoha dekádách získalo nezávislost – řekla v úvodu setkání Rakowska. A dodala, že pro Těšínské Slezsko bylo důležité ještě jedno datum. – 19. října vznikla Národní rada Těšínského knížectví a byla první v celém nezávislém Polsku. –

Jménem Hlavního výboru PZKO za zajímavé odpoledne poděkovala Anna Piszkiewicz, která je také členkou výboru MS PZKO Český Těšín-Centrum.

Tato skupina PZKO vznikla po rozdělení jedné českotěšínské skupiny PZKO na tři menší. Díky aktivitě členů po 65 let ve skupině působil sbor Harfa, menší vokální skupiny jako Remini a Parafraza, několik klubů – mládeže, žen, bridže, příznivců divadla apod. Zajímavou historii skupiny PZKO z Centra prezentovala i výstava, kterou připravila Irena Kufa.

(pe)/tnj

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.