CIESZYN / Již zítra obdrží laureáti XIII. Nářeční soutěže „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy” svá zasloužená ocenění. 

Nositelé ocenění z prvních tří příček navíc během následujícího galakoncertu přednesou vítězná díla. Finále začíná v COK „Dom Narodowy” v 16 hodin. Výběrová kola soutěže určené dětem a mládeži z celého Těšínska se uskutečnila ve dnech 21. – 22. listopadu v COK „Dom Narodowy”.

Organizátorem akce, která má za cíl propagovat místní nářečí a regionální lidové kroje, je Etnografická sekce Hlavního výboru Polského kulturně-osvětového svazu v ČR (PZKO), Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” v Cieszyně a Hornoslezská pobočka sdružení „Wspólnota Polska” v Katovicích. Čestný patronát nad akcí převzal generální konzul Polské republiky v Ostravě.

Překlad: Pygmalion

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.