ČESKÝ TĚŠÍN-KOŇÁKOV / Po renovačních pracích, které trvaly půl roku, se na sloupy vstupní brány komplexu filiálního kostela Prozřetelnosti Boží s římskokatolickým hřbitovem v Českém Těšíně-Koňákově vrátily dvě nádherné barokní sochy.

Jde pravděpodobně o figurální zobrazení svatých Petra a Pavla, zatímco podle jiných zdrojů by mohlo jít o sv. Matouše a sv. Filipa. Sochy byly původně součástí ojedinělého sousoší umístěného v interiéru kostela svatého Petra z Alkantry v Karviné. Římskokatolická farnost v Českém Těšíně získala na renovaci těchto barokních památek dotaci ve výši 43 tisíc korun.

„V minulosti sochy utrpěly neprofesionálním nanesením barevného nátěru na fasády, čímž ještě více klesla jejich hodnota. Poškozena byla především postava po levé straně, která představuje pravděpodobně svatého Petra. Přišel takřka o celý obličej, který se však podařilo zrekonstruovat,” řekl restaurátor Martin Bocek z Vendryně, který na obnově soch pracoval pod odborným vedením Jakuba Gajdy z Ostravy.

„Jde o součást dotačního programu Ministerstva kultury určeného k finanční podpoře kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Naším úkolem je asistovat správcům památek při získávání dotačních prostředků na renovace a zajišťovat jejich odborný dohled,” vysvětluje Beata Křenková, referentka památkové péče Městského úřadu v Českém Těšíně.

Dvojice soch svatých z Koňákova pochází z třetí čtvrtiny 19. století. Původně byla součástí sousoší dvanácti apoštolů z kostela sv. Petra z Alkantry v Karviné-Dolech. Sochy jsou vyrobeny z pískovce a jejich rozměr je menší než životní velikost. První ze soch je zobrazena v pozici s protipohybem levé nohy, světec má hlavu bez pokrývky a plnovous a na prsou drží otevřenou knihu. Záhyby šatů jsou zploštělé a poloha těla je až křečovitá. Postava druhého světce je podobná té první – světec mj. také drží v rukou knihu.

Překlad: Pygmalion

Štítky: ,

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.