KARVINÁ-LOUKY / Když se v roce 1995 v kostele sv. Barbory v Karviné-Loukách sloužila poslední mše svatá, bylo cítit, jak všechny místní farníky zasáhl smutek. Kostel se tehdy definitivně uzavřel kvůli narušené statice vlivem důlních škod. Již za několik málo let se však obyvatelé Louk dočkali nového svatostánku.

Louky nad Olší, po dlouhá staletí samostatná obec, se v roce 1975 staly součástí Karviné jako její IX. městská část. Kostel sv. Barbory v Loukách byl vybudován v letech 1809-1818. Jednolodní chrámová stavba v pozdně barokním slohu s čtverhrannou věží korunovanou cibulovitou bání hrdě vyčnívala nad střechami okolních domů. Kostel stál na původní návsi u cesty vedoucí z Těšína do tehdejšího Fryštátu.

Nekontrolovatelná těžba uhlí v druhé polovině dvacátého století vedla k celkovému vylidnění centrální části obce. Byly zbourány rodinné domy, škola, původní nádraží a došlo ke stavbě přeložky hlavní silnice. Jako výčitka svědomí zůstal na svém původním místě stát jen starý kostel sv. Barbory.

Poslední mši v něm odsloužil tehdejší karvinský farář o. Petr Černota dne 3. prosince 1995, v předvečer svátku patronky kostela, sv. Barbory. Kostel byl poté odsvěcen, vyškrtnut ze seznamu nemovitých památek a ponechán svému osudu. V nejbližší době sice nedojde k jeho zbourání, nicméně stabilní pokles okolního terénu povede podle znalců k jeho postupnému zatopení.

Po několik následujících let tak neměli věřící v Loukách svůj svatostánek. Již v roce 2000 započala v poslední zachovalé části obce stavba zbrusu nového kostela. Architekt Ladislav Mirta jej navrhl ve tvaru slzy, která má symbolizovat smutek obyvatel Louk, pramenící z devastace okolní krajiny a ničení jejich rodné vesnice.

Rozměry spíše menší, nový kostel sv. Barbory má kapacitu zhruba tisíc věřících. Dne 11. listopadu 2001 jej slavnostně vysvětil ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz. Ze starého kostela, kam byl mezitím zakázán vstup, byl nad novou chrámovou bránu přemístěn zvonek. Poutavá architektonická podoba kostela vzbuzuje zájem i u náhodných turistů.

Mše v novém kostele probíhají pravidelně každou neděli, střídavě v polštině a v češtině. Otec Roland Manowski-Słomka zve na nejbližší mši svatou, která se uskuteční v neděli 13. listopadu od 8.30 hod. Mše bude spojena s oslavami patnáctého výročí vysvěcení nového kostela. Slavnostní ráz bude mít i mše svatá, která proběhne v neděli 4. prosince.

CR

Překlad: Pygmalion

barbara3998

Štítky: , ,

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.