ČESKÝ TĚŠÍN / Ve středu 8. března se v Polském centru v Českém Těšíně konala výroční členská schůze Sdružení přátel polské knihy. Hlavním cílem Sdružení, které má v současné době 51 členů, je popularizace četby v polském jazyce a propagace polské knihy se zvláštním zaměřením na děti a mládež.

Zprávu o činnosti, akcích a projektech za rok 2022 shrnula místopředsedkyně SPPK Helena Legowicz. Hovořila také o aktivitách, které svaz připravuje na letošní rok. K těm nejdůležitějším patří „S knížkou na kufrech“ a „Tady se čte“.

S knihou na kufrech

Během loňské akce „S knížkou na kufrech“ se uskutečnilo 36 setkání polských spisovatelů s žáky polských základních škol v Zaolší, kterých se zúčastnilo 1350 dětí. Doprovázela jí čtenářská soutěž.

Součástí akce byla Literární besídka pro knihovníky, učitele a autory knih pro děti a mládež, kterými v loňském roce byli Dominika Gałka, Katarzyna Majgier, Zuzanna Orlińska, Paulina Płatkowska, Joanna Wachowiak a Paweł Wakuła.

Tady se čte

„Tady se čte“ je soutěž o nejlepší knižní recenzi určená studentům středních škol, kterou pořádá SPPK ve spolupráci s Městskou knihovnou v Českém Těšíně. Konala se již počtvrté a byla doprovázena motivačními setkáními, dílnami tvůrčího psaní a autorským setkáním.

Vítězná esej Doroty Baszczyńské, studentky Polského gymnázia Juliusze Słowackého v Českém Těšíně, byla zveřejněna v našem měsíčníku. Zwrot byl mediálním patronem akce „Tady se čte“.

Současná literatura

V rámci dalšího projektu „Současná polská literatura pro veřejnost na Zaolší“ se uskutečnila autorská setkání v Karviné, Českém Těšíně a Třinci. Hlavními hrdiny byli polští spisovatelé, autoři knih pro dospělé čtenáře: Ałbena Grabowska, Przemysław Borkowski a Anna Cieplak. Čtenáři mohli také hlasovat o nejlepší polskou detektivku.

V rámci projektu „Polská knihovnička“ bylo zakoupeno 184 knih pro prvňáčky, které děti dostávají při zápisu do knihovny.

Vydavatelské aktivity

Přímo z tiskárny byla členům SPPK, kteří se účastnili jednání, doručena nová kniha zesnulého umělce, spisovatele, výtvarníka a hudebníka ze Zaolší Bronislawa Liberdy. „Notatki. O życiu. Zaolziu. Sztuce i przemijaniu“ obsahuje zápisky Bronisława Liberdy z let 1984-2015.

Publikaci vydalo SPPK, redakčně ji připravila Renata Putzlacher. Grafická úprava je dílem Mariana Siedlaczka.

Knihovny v Zaolší a školy si podle Heleny Legowicz mohou vyzvednout po jednom bezplatném výtisku „Notatek“ v sídle spolku v Českém Těšíně na ulici Střelniční 28. Knihu bude možné zakoupit v knihkupectví manželů Wirthových.

Na setkání se také diskutovalo o možnosti propagace dalších knih autorů ze Zaolší, které vyšly v jiných nakladatelstvích. V nejbližší době vyjde nová kniha členky SPPK Danuty Chlupové „Cesta do nechtěného“.

Změny stanov a volba orgánů

Na programu jednání byl také bod týkající se přijetí drobných změn stanov Sdružení. Především šlo o zdůraznění skutečnosti, že SPPK vykonává svou činnost především ve prospěch dětí a mládeže.

Představenstvo SPPK bylo zvoleno na další čtyři roky. Pracuje ve složení Anna Pomykacz – předsedkyně, Helena Legowicz – místopředsedkyně, Ewa Sikora – pokladník a Zenon Wirth a Marcela Wierzgoń. V kontrolní komisi budou: Dana Wirthová, Alexandra Zdražilová a Joanna Schönwald.

Přeložený článek

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.