TŘINEC / Po tříleté přestávce vynucené pandemií se folklorní soubory ze Zaolší opět představily na Vánočním koncertě v kulturním domě Trisia.

O tom, že bez Vánočního koncertu si lze advent v Zaolší jen těžko představit, svědčí i fakt, že vstupenky na tuto akci byly vyprodány rychlostí blesku.

Advent je čas radosti

Koncert zahájil Tadeusz Filipczyk, který vzpomínal na těžká léta pandemie. Vyjádřil naději, že se nevrátí, a zdůraznil, že je důležité, aby se všichni radovali i z maličkostí kolem sebe. Poukázal na to, že advent by měl být časem radosti.

Jedinečný repertoár souborů

Letošní program byl velmi rozmanitý. Nechyběly horalské a dolanské tance v podání souborů Zaolzi, Łączka, Zaolzioczek a Suszanie. K vidění bylo také dynamické pásmo slovenských tanců v podání souboru Bystrzyca. Nechyběly ani polské tance v podání souborů Olza a Oldrzychowice.

Mnohé překvapil výběr repertoáru souboru Suszanie, který si pro koncert připravil také židovské tance.

Betlém souboru Oldrzychowice a koledování z Bystřice

Koncert začal velmi nápaditým betlémem v podání souborů Oldrzychowice a Małe Oldrzychowice, které zaplnily jeviště andělským sborem. Zahájily tak první část programu.

Večer zakončily děti ze souboru Łączka z Bystřice, které představily tradiční vánoční zvyky v programu nazvaném „Kolyndowanie Połaźników, czyli jak to na Święta było“.

Polské a gorolské koledy

Mezi vystoupeními tanečních skupin si návštěvníci mohli poslechnout koledy v podání horalských kapel. Diváci obdivovali dívky z kapely Rozmarynek, mladou kapelu Bezmiana. Zkušení hudebníci z kapely Nowina vystoupili na pódiu společně s nejmladší generací. Malý hudebník si získal srdce publika, jak je vidět na záznamu níže:

Tichá noc, svatá noc…

Vánoční koncert tradičně zakončilo společné provedení koledy „Tichá noc, svatá noc“, při kterém si diváci i účinkující přáli vše nejlepší.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.