CIESZYN / 11. prosince se v Muzeu Těšínského Slezska uskutečnilo setkání s autory knihy s poutavým názvem Proč Cieszyn (není) je hlavním městem střední Evropy? Idiosynkratické názory na charakter města“. Radosław Zenderowski a Marcin Dębicki nechtěli prozradit příliš mnoho z obsahu knihy. Hodně však hovořili o středoevropanství, kulturní specifičnosti Cieszyna a o své práci na publikaci.

Něco mezi zrcadlem a křivým zrcadlem

Kniha se záludným, nepochybně zajímavým názvem „Proč Cieszyn (není) je hlavním městem střední Evropy? Idiosynkratické úvahy o charakteru města“ („Dlaczego Cieszyn (nie) jest stolicą Europy Środkowej? Idiosynkratyczne mniemania o charakterze miasta“ vydalo v roce 2021 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ve Varšavě.

Jeden z autorů pochází z Cieszyna, druhý se na toto město dívá z pohledu Vratislavi. Ve své společné práci píší o fenoménu Cieszyna. „Kniha je výrazem naší fascinace tímto městem, ale ne nekritické fascinace,“ vysvětlili během autorského setkání.

Dále uvedli, že publikace je něco mezi zrcadlem a křivým zrcadlem.

Putování hranic – značka střední Evropy

Autoři knihy vysvětlují, že k problematice přistupují z kulturního hlediska. Všimli si například, že Cieszyn má v sobě více středoevropanství než například Krakov. „Toto středoevropanství není marketingovým produktem. Zkrátka je,“ řekl Dębicki a přirovnal Cieszyn ke své rodné Vratislavi, která je kulturně tak odlišná od popisovaného Cieszyna.

Dębicki také upozornil na zásadní rozdíly mezi Cieszynem a ostatními polsko-českými pohraničními městy. Velký význam zde podle něj má skutečnost, že v Cieszyně a jeho okolí žije původní obyvatelstvo, zatímco například v Sudetech bylo po druhé světové válce obyvatelstvo téměř úplně vyměněno. Tam je každý odněkud, zatímco na Těšínském Slezsku je tak důležité být zakořeněný, být stela.

Poukázal také na to, že znakem střední Evropy je putování hranic. Pro celou střední Evropu je charakteristické, že lidé mohou žít celý život na jednom místě a zároveň v několika zemích.

Záznam nedělního setkání

Setkání moderoval Wojciech Święs z Muzea Těšínského Slezska. Položil autorům publikace mnoho zajímavých otázek. Během hodinu a půl trvajícího setkání nechal dostatek prostoru i pro dotazy z publika.

Pro naše čtenáře máme k dispozici kompletní zvukový záznam celého setkání. Poslechnout si jej můžete zde:

O autorech

Marcin Dębicki, Dr., Prof. UWr, působí na Katedře sociologie pohraničí IS UWr; zabývá se sociální tváří střední Evropy se zvláštním důrazem na polské sousedství, včetně příhraničí; této problematice věnoval několik desítek článků a čtyři knihy (jako autor a spoluautor). Žije ve Vratislavi.

Doktor Radosław Zenderowski, vedoucí Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na Institutu politologie a správy Univerzity kardinála Stefana Wyszyńského ve Varšavě; zabývá se etnickými a etno-náboženskými konflikty ve střední a východní Evropě, zejména na Balkáně, národními a regionálními identitami, proměnami hranic a pohraničí. Žije v Cieszyně.

(indi)

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.