E-mail: halina.szczotka@zwrot.cz

Na mnoha místech v Polsku se během Vánoc a Nového roku stále můžete setkat s různými formami koledování. Tento zvyk je známý nejen v Karpatském oblouku a u Slovanů, kde se zachoval ve své nejpropracovanější podobě, ale i v celé Evropě. Ještě v 19. století byl tento zvyk v Polsku velmi rozšířený. Dnes je koledování v kompletní verzi – s maskami, proslovy, zpěvem a živou hudbou – vzácné.

V jižním Polsku se koledovalo s hvězdou, symbolizující betlémskou hvězdu, vyrobenou ze dřeva, papíru a ozdob, s kozou, turonem, medvědem nebo jinou klapající maškarou, kterou se strašily dívky a děti.

Ještě před druhou světovou válkou bylo velmi oblíbené chodit s loutkovým betlémem, s nímž se vstupovalo do domu, rozkládalo a hrálo divadlo znázorňující narození Ježíše Krista v betlémské stáji, vítání pastýřů, poklonu Tří králů a zločin krále Heroda.

Zdroj: Národní digitální archiv

V mnoha oblastech Polska bylo běžné koledování v početných skupinách maškar. Například v regionu Żywce se na přelomu roku po domech chodí Dziady. Ve skupině několika desítek koledníků jsou takové postavy jako koně, koňští pacholci, medvědi, čerti, smrt, kominík, jelen, dráteník, provazník, Cikán a Cikánka, dědek a dědeček a velitel, který celé skupině velí.

Vystoupení je dynamické. Koledníci dělají velký hluk, střílejí bičem, zvoní zvonečky, skáčou, křičí, dělají si z hostitelů legraci. Nedílnou součástí koledování je i to, že koně symbolicky umírají a znovu se probouzejí k životu.

Neméně početnou skupinou koledníků jsou Mikołaje (Mikuláši), kteří 6. prosince obcházejí domy v Istebné, Jaworzynce a Koniakowě. Koledníci se dělí na “ černé“ a „bílé“, které vede voják, jenž se před vstupem do domu ptá hostitelů, kterou skupinu chtějí přijmout jako první. “ Černí“ při vstupu do domu dělají hluk, skáčou, zvoní zvonky, křičí, děsí dívky a děti. Bílí hovoří s hostiteli a hrají svou roli. Na konci se objeví Cikánka, která vybírá dary pro své hladové dítě.

Odkud se vzal zvyk koledování? A šlo jen o zábavu a hmotný zisk?

Koledování jistě nebylo v minulosti jen o zábavě a hmotném prospěchu. Abychom pochopili, jaký byl původní význam koledování, museli bychom se blíže podívat na život lidí na vesnici v 18. století a pokusit se pochopit jejich způsob myšlení.

Celý život tehdejších lidí byl podřízen ročnímu cyklu. Záleželo na tom, jaká bude úroda v tomto roce, zda rodinu nebude na jaře trápit hlad. Přírodu bylo třeba „usmířit“ prostřednictvím obřadu. Koledníci měli zajistit, aby obyvatelé navštívených domů měli zdravý a úspěšný rok.

Průvod koledníků

Zvířata vystupující v průvodu znamenala vytrvalost, zdraví a vitalitu. Padající a zotavující se zvířata naopak symbolizovala umírání a znovuzrození přírody. A kozy a medvědi znamenali plodnost, která měla přinést úrodu v novém roce.

Mezi maškarami se objevovaly postavy jako děd, Žid, Cikán, kominík nebo voják, kteří se ve vesnici objevovali příležitostně. V lidové představivosti tak byli vnímáni jako prostředníci mezi pozemským a nadpřirozeným světem.

Rituál byl umocněn specifickými gesty, hraním rolí, rýmovanými zpěvy a řečmi. Za koledu se také muselo oplácet jídlem, alkoholem a penězi podle zásady „de, ut des“, tedy „já dávám tobě, abys ty dal mně“.

Relikty dávných představ

V dnes předváděných představeních můžeme stále vidět prvky původní víry, které se navzdory času zachovaly. Ačkoliv jsou při koledování patrné pozůstatky uctívání předků, dušičková víra a vegetační magie, dnes má zcela jiný význam. Koledování slouží k udržování sousedských vztahů, je projevem touhy udržovat místní tradice a odpovídá společenské potřebě být zakořeněn v jedinečném folklóru.

Komentáře


Čtěte také


Naplánujte si s námi víkend. Nejzajímavější události na Těšínském Slezsku
Leden262023

Naplánujte si s námi víkend. Nejzajímavější události na Těšínském Slezsku

Beskid Śląski shrnul uplynulý rok. Podívejte se, co plánuje letos!
Leden252023

Beskid Śląski shrnul uplynulý rok. Podívejte se, co plánuje letos!

Clanek
Leden222023

František Kowolowski vystavuje v Trisii

10 tipů na víkend
Leden192023

10 tipů na víkend

Začal soudní proces s Andrzejem Poczobutem. Společné prohlášení předsedů výborů Sejmu a Senátu
Leden162023

Začal soudní proces s Andrzejem Poczobutem. Společné prohlášení předsedů výborů Sejmu a Senátu

Leden122023

Blíží se 56. ročník Slezského plesu. Co připravili organizátoři?
Leden112023

Blíží se 56. ročník Slezského plesu. Co připravili organizátoři?

Tipy na víkend
Leden052023

Tipy na víkend

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.