HAVÍŘOV / V sobotu 29. října v pravé poledne zemřel doc. Ing. arch. Josef Kiszka. Architekt se narodil v roce 1952 v Životicích a vedl Ústav navrhování Fakulty architektury VUT v Brně. Univerzitu absolvoval v roce 1976 na stavební fakultě. Mimo jiné navrhl gymnázium v Orlové.

Absolvoval také postgraduální studium urbanismu a územního plánování na Fakultě architektury VUT v Brně (1987-1988). V letech 1976-1977 pracoval na Útvaru hlavního architekta v Ostravě. V letech 1977-1990 pracoval ve Stavoprojektu Ostrava, AT4 Havířov.

V roce 1990 založil v Ostravě architektonický ateliér ARKISS. V roce 1993 získal licenci České komory architektů, v roce 2005 licenci Komory architektů Polské republiky a v roce 2007 projektovou licenci pro Slovensko.

Navrhoval a vyučoval

Ve své praxi úspěšně navrhl mnoho obytných budov, veřejných staveb a zpracoval mnoho studií a urbanistických plánů. Zúčastnil se mnoha významných národních i mezinárodních architektonických soutěží, v nichž získal řadu cen a ocenění. V roce 2018 obdržel Cenu Jože Plečnika za celoživotní dílo v oblasti architektury a stavebnictví.

Od roku 2006 působí jako pedagog na Fakultě stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kde byl v letech 2015-2018 také členem oborové rady doktorského studijního programu městské inženýrství. V roce 2015 se habilitoval jako docent na Fakultě architektury Vysokého učení technického v Brně a o rok později se stal vedoucím Ústavu navrhování. Vedl také magisterské kurzy architektury a urbanismu.

Ve své pedagogické činnosti se zaměřoval především na ateliérovou práci, vedl bakalářské, magisterské a doktorské práce. Stal se uznávaným mentorem a silným vzorem pro mnoho studentů. Jeho četné výzkumné projekty, mezinárodní semináře a články těžily z jeho znalosti polského i českého prostředí.

Kromě své designérské praxe byl aktivní i v mnoha dalších oborech. Od počátku se podílel na vedení České komory architektů. V letech 1993-2004 byl mimo jiné členem správní rady. Od roku 1999 byl prezidentem nadace Arcus.

Poslední rozloučení

Pohřeb zesnulého Jozefa Kiszky se bude konat v pátek 4. listopadu ve 13.00 v evangelickém kostele v Havířově-Suché.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.