E-mail: halina.szczotka@zwrot.cz

Od roku 2019 se na zadní straně obálky měsíčníku Zwrot objevují rodinné památky našich čtenářů. Vzpomínek a předmětů s nimi spojených je někdy tolik, že se na obálku nevejdou. Pak je přesuneme jako širší článek doprostřed čísla. Letošní rok můžeme považovat za mimořádně úspěšný.

V lednu jsme obdrželi černobílou fotografii v podobě pohlednice, na které jsou zachyceni návštěvníci a zaměstnanci lázní Trenčianske Teplice v roce 1931. Fotografii poslala Ewa Wałaska z Bystřice, která se podělila o vzpomínky na svou babičku Zuzannu Sikorovou.

Uprostřed sedí Zuzanna Sikora (v těšínském kroji).
Trenčianske Teplice, 1931.

V únoru jsme zveřejnili pozvánku na hasičský ples v roce 1932, adresovanou Korneliovi Mackowskému, řediteli školy v Suché Górné. Pozvánku zaslal Władysław Koch.

V březnu vyšel článek s názvem „Láska k zemi se dědí po předcích“, který informoval o návštěvě u Otona Wani z Doubravy. Nestor rodiny se s námi podělil o své vzpomínky na dětství a rané mládí, kdy žil s rodinou na velkém statku v Ropici.

Na obálce březnového čísla je gobelín s Bílou orlicí z meziválečného období, který patřil Jerzymu Polaczkovi (tchánovi Otona Wanii), spisovateli, novináři (psal mimo jiné pro „Zwrot“), řediteli pražské pobočky Polské tiskové agentury, šéfredaktorovi „Głos Ziemi Cieszyńskiej“.

Oton Wania si prohlíží svůj domácí archiv

V dubnu jsme zveřejnili kresbu J. S. Stępołowského z roku 1927, na níž je vyobrazen Wilhelm Cimała, policista sloužící u slezské zemské policie, který zahynul v Katyni. Kresba pochází ze sbírky Tadeusze Cimały z Oldřichovic, vnuka zavražděného.

Portrét Wilhelma Cimaly, J. S. Stępołowski 1927.

V dubnovém čísle vyšel také rozhovor s Marií Cymorek z Českého Těšína, která vzpomínala na starou Orlovou. Tehdy jsme publikovali dva velmi zajímavé soubory fotografií: starou Orlovou v objektivu jejího manžela Jana Cymorka a Larischův zámek v Karviné v objektivu jejího otce Gustawa Sikory.

V květnu jsme od Ewy Sikory obdrželi rodinnou památku – kreslířskou kazetu z počátku 20. století, která patřila Jerzymu Cienciałovi, dědečkovi Ewy.

Kreslířská kazeta učitele Jerzyho Cienciały

V květnu jsme pomáhali najit instituci, která by měla zájem o sbírku několika set fotografií po profesoru Kornelu Michejdovi. Adam Fleks, nálezce sbírky, nás požádal o pomoc při hledání instituce, která by byla ochotna ji přijmout. Fotografie významného bystřického chirurga, Spravedlivého mezi národy, byly umístěny v Muzeu protestantismu v Cieszyně.

Kornel Michejda s manželkou, sbírka Protestantského muzea v Cieszyně

Zwrot zveřejnil dva rozhovory ilustrované vybranými fotografiemi z cenné sbírky – s již zmíněným Adamem Fleksem a Marcinem Gabrysem, kurátorem Muzea protestantismu v Cieszyně.

Kornel Michejda (stojící zády) během norimberského procesu, sbírka Protestantského muzea v Cieszyně.

V červnu jsme zveřejnili fotografii, kterou nám poslala Danuta Urbanczyková z Bouhmína a na níž jsou zachyceni členové Polského smíšeného sboru z Polské Lutyně v roce 1926. Mezi sboristy je i Maria Bieleszová, matka majitele fotografie.

V první řadě sedí ředitel sboru Jan Jeleń. Vlevo od dirigenta sedí Maria Bieleszová

V červnu jsme také zahájili sérii vzpomínek „Hrádek ve vzpomínkách Emila Kędziery (1906-1978)“. Jedná se o vzpomínky, Emil Kędziera sepsal v roce 1972 a které z rukopisu přepsala jeho dcera Anna Kędziera-Kajzar. Fragmenty vzpomínek byly ilustrovány fotografiemi z rodinného archivu a akvarely, které namaloval Emil Kędziera.

V červencovém čísle jsme na poslední straně uveřejnili olejomalbu Czesława Kuryatty z roku 1945, na které je zobrazen Jan Cymorek z Orlové ve věku asi 7 let. Obraz patří Marii Cymorek z Českého Těšína.

Portrét chlapce, Czesław Kuryatto, 1945.

V srpnovém čísle byla na poslední straně fotografie rovněž ze sbírky Marie Cymorkové, pořízená jejím manželem Janem Cymorkem v roce 1965, na níž je zachyceno již neexistující Polské reálné gymnázium v Orlové.

Polské gymnázium v Orlové, foto Jan Cymorek, 1965.

V září jsme ukázali gobelín s polským znakem, který v meziválečném období zhotovila Bożena Klepek z Doubravy a který nám poslala Maria Musil (dcera).

V říjnu jsme zveřejnili Postilu pátera Dr. Leopolda Otty z roku 1892 z rodinné sbírky Wandy Karoliny Gnidy.

V listopadu jsme zveřejnili rozhovor s Dariuszem Tomanem, ve kterém vzpomínal na dědečka Otto Tomana z Orlové, vojáka polských ozbrojených sil ve Velké Británii. Text byl ilustrován fotografiemi, dokumenty a knihami z rodinného archivu. Na poslední straně jsme zveřejnili jednu z fotografií, na níž je Otton Toman zachycen mezi svými kolegy z armády.

V minulém čísle 2021 se naše redakční kolegyně Nina Suchánek podělila s našimi čtenáři o rodinnou památku – byly to formy na pečení cukroví a výrobu domácí čokolády z poloviny 20. století, které patřily její babičce Gizele Firlové.

Rádi bychom vás ujistili, že všechny památky, které jste nám poslali, ale nebyly vydány v tomto roce, čekají ve frontě na vydání v příštím roce. Moc děkujeme, že jste se s námi podělili o své vzpomínky. Bez vaší pomoci by tato rubrika nemohla existovat!

Komentáře


Čtěte také


Naplánujte si s námi víkend. Nejzajímavější události na Těšínském Slezsku
Leden262023

Naplánujte si s námi víkend. Nejzajímavější události na Těšínském Slezsku

Beskid Śląski shrnul uplynulý rok. Podívejte se, co plánuje letos!
Leden252023

Beskid Śląski shrnul uplynulý rok. Podívejte se, co plánuje letos!

Clanek
Leden222023

František Kowolowski vystavuje v Trisii

10 tipů na víkend
Leden192023

10 tipů na víkend

Začal soudní proces s Andrzejem Poczobutem. Společné prohlášení předsedů výborů Sejmu a Senátu
Leden162023

Začal soudní proces s Andrzejem Poczobutem. Společné prohlášení předsedů výborů Sejmu a Senátu

Leden122023

Blíží se 56. ročník Slezského plesu. Co připravili organizátoři?
Leden112023

Blíží se 56. ročník Slezského plesu. Co připravili organizátoři?

Tipy na víkend
Leden052023

Tipy na víkend

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.