BYSTŘICE / Žáci polské základní školy v Bystřici měli možnost zúčastnit se zajímavé hodiny dějepisu. Vyslechli si přednášku o katyňském zločinu. O těchto tragických událostech polských dějin, které jsou spojeny i s naším regionem, vyprávěl Jan Ryłko, předseda sdružení Rodina Katyňská v České republice.

Katyňská rodina má v současné době 52 členů. Cílem organizace je pečovat o pamětní místa, organizovat setkání a oslavy výročí a šířit povědomí o tom, co se v Katyni stalo. V současné době sdružení ve spolupráci s konzulátem realizuje na základních školách v našem regionu cyklus hodin dějepisu, které jsou věnovány historii katyňského masakru.

Na začátku přednášky předseda krátce představil historii Těšínského Slezska a vysvětlil žákům souvislost našeho regionu s katyňským masakrem. O těchto událostech jim vyprávěl na základě své rodinné historie – jeho dědeček Józef Pilich byl zavražděn v Katyni.

„Nebyli to jen tak nějací vojáci, ale skuteční lidé, kteří měli své rodiny, ženy a děti. Byli zavražděni bez obvinění, bez soudu, bez možnosti se bránit,“ zdůraznil Jan Ryłko.

Přiblížil žákům dobu komunistického režimu, kdy se o katyňském zločinu nesmělo mluvit, slovo Katyň bylo tabu a člověk za něj mohl být uvězněn. Pravda vyšla najevo až v 90. letech.

„Moje babička až do konce svého života nevěděla, kdo jejího manžela zabil. Chtěl jsem vám předat tyto informace, aby vzpomínka na tyto tragické události nezanikla. Katyňský masakr bude navždy připomínat, jak mocná může být lež. Na druhou stranu je to svědectví o tom, že lidé mají i v těch nejtěžších dobách odvahu zvolit si svobodu a bojovat za pravdu. Svobodu je třeba střežit za všech okolností; svoboda tu bude jen tehdy, když budeme za ni bojovat. Buďte hrdí na to, že jste Poláci, nestyďte se za svůj původ,“ apeloval na žáky Ryłko.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.