MILÍKOV / Na Kozubové se v neděli konala tradiční Anenská pouť. Ačkoliv dopoledne začalo pršet, na počet shromážděných poutníků a turistů to nemělo znatelný vliv. Ostatně za několik hodin se vyčasilo.

Jak nás informoval farář Alfréd Volný z jablunkovské farnosti,  mnoho účastníků poutě přišlo už na devátou hodinu, kdy před zdejší kapli začala česká polní mše a kdy ještě nepršelo. Druhá bohoslužba v 11.00 hodin v polském jazyce se konala kvůli dešti již uvnitř kaple.

Jak dále uvedl farář Volný, menší počet zejména mladších farníků na mších v kostelech farnosti v den poutě dával tušit, že se tito vypravili na Kozubovou. Zatímco někteří šli pěšky, další vyrazili na kolech. Hlavním celebrujícím byl vysvěcený před rokem kněz Michal Krenželok, pocházející z Písečné.

Poutě na Kozubové se konají již od roku 1937. Tehdy poblíž turistické chaty polského turistického spolku PTTS „Beskid Śląski” vyrostla kaple sv. Anny. Hlavním iniciátorem výstavby byl kněz Rudolf Płoszek z Hnojníku, tehdejší první místopředseda sdružení. V říjnu 1940 zemřel přičiněním německých nacistů v domácím vězení na hnojnické faře. Pohřben je na místním katolickém hřbitově, vedle svých rodičů.

(gam) 

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.