KONSKÁ / V těchto dnech spatřila světlo světa dvojjazyčná publikace „Sylwetki ludzi związanych z Końską – Osobnosti v historii Konské”. Autorem vydané Kongresem Poláků v ČR knihy je Kazimierz Jaworski, autorkou překladu do češtiny jeho žena Pavla Jaworská.

Kazimierz Jaworski pochází z Konské, která je od roku 1946 součástí Třince. Loni se na knižním trhu objevila jeho publikace „Historia kościoła Wszystkich Świętych w Końskiej 1447-1964” (Historie kostela Všech svatých v Konské 1447-1964). Vydal také publikaci „220 lat szkolnictwa w Końskiej – 220 let školství v Konské”, za kterou v roce 2012 obdržel ocenění Srebrne Spinki.

Napsal také „65-lecie działalności Miejscowych Kół PZKO w Końskiej w kontekście przedwojennych Kół Macierzy Szkolnej i przedwojennych Miejscowych Grup SMP” (65 let působení Místních organizací PZKO v kontextu předválečných Místních organizací Matice školské a předválečných skupin organizace Sdružení polské mládeže) a další knihy.

Teď jsou tématem jeho práce významní Konšťané a lidé spjatí s touto obcí. Autor nejdřív přibližuje šlechtické rody, kterým kdysi patřily majetky v Konské, m. j. Sobkům z Kornic, Pačinským a Wilczkům či Beessům z Chrostiny.

Poté v biografickém slovníku přibližuje lidi narozené v Konské, kteří tam také působili. Pak ty, jež z  této vesnice pocházeli, avšak žili jinde ve světě. Druhou skupinu tvoří lidé narození někde jinde, kteří však v této obci prožili delší dobu, pracovali tam při výkonu svého povolání, veřejně se angažovali. Jsou mezi nimi učitelé, duchovní, politici, vojáci, spisovatelé, básnici, lékaři, skuteční odborníci ve svých oborech, činovníci, neboli nadprůměrní lidé, jež po sobě zanechali nějaký odkaz.

Na tomto seznamu nemohl chybět Jan Kubisz, známý polský učitel, básník, národní buditel a činovník. Narodil se v Konské. V letech 1869 – 1910 pracoval jako učitel a posléze řídící  školy v Hnojníku. V jeho sbírce poezie „Niezapominajka” (Pomněnka) se nachází báseň „Do Olzy”, známější jako „Płyniesz Olzo”. 

Kazimierz Jaworski ve své publikaci zmiňuje také Adama Wawrosze, známého regionálního publicistu, spisovatele, herce a režiséra. Jednalo se také o vedoucího loutkového divadla „Bajka”. Později se stal redaktorem podnikového týdeníku Třinecký hutník. V letech 1962 – 1969 pracoval jako instruktor Polské estrádní skupiny (Polski Zespół Estradowy) při Jednotném kulturním středisku v Třinci. Za zmínku stojí, že jménem Adama Wawrosze je pojmenován Dům PZKO v Třinci.

Mezi osobnostmi spjatými s Konskou figuruje také Pavel Myrdacz, vojenský lékař v rakousko-uherské armádě, který byl za úspěšnou operaci císaře Františka Josefa I. povýšen na generála a získal šlechtický titul (von Myrdacz). V rodině Myrdaczů přišel na svět také Jan Mašek. Sice se původně jmenoval také Myrdacz, avšak změnil si příjmení na žádost své manželky. Povoláním zámečník a technik, ve volném čase sestrojoval hodiny se zkomplikovanými mechanismy.

V roce 1924 se pustil do stavby pokojového orloje. Své dílo skončil v roce 1935, po jedenácti letech namáhavé a náročné na preciznost práce. V roce 1967 Jan Mašek věnoval svůj orloj Ostravě, u příležitostí 700. výročí města. V současné době se nachází v Ostravském muzeu. 

(gam)

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.