MILÍKOV / Tradiční bohoslužba, která se měla konat poslední den v roce na Kozubové, byla zrušena.

Z důvodů aktuálních opatření proti koronaviru se mše, která byla každoročně celebrována 31. prosince v kapli sv. Anny na Kozubové, letos neuskuteční. Naposled v tomto roce se věřící setkali na tomto místě v sobotu 10. října u příležitosti poutě sv. Hedviky.

Předtím tady měly místo dvě bohoslužby v neděli 26. července v rámci poutě Anny. Tehdy také došlo k posvěcení nového patnáctikilového zvonu do věže kaple. Jednalo se o dar pro jablunkovskou farnost od farníka Jana Czudka, který ho předtím obdržel darem v práci.

Zvon byl pojmenován jako sv. Jáchym. Na základě tradice katolické a pravoslavné církve a apokryfů Anna a Jáchym měli spolu dceru Marii, matku Ježíše Krista.

Navíc u příležitosti poutě bývá zpřístupněna dvacetimetrová věž kaple, která slouží jako rozhledna. Ostatně samotná Kozubová je významným vyhlídkovým místem, tím spíše, že v horních partiích bylo vykáceno mnoho stromů. Když je dobrá viditelnost, je odsud hezký výhled nejen na Beskydy a okolí, ale i na Malou Fatru. Během horkých letních dní však chybí stín, nemluvě o tom, že vykácené stromy kazí celkový estetický dojem.

Počátky turistické chaty a kaple

V roce 1929 na Kozubové vyrostla turistická chata, kterou postavili polští turisté v tehdejším Československu. Z tohoto důvodu se Kozubové začalo říkat Polská hora. V roce 1937 poblíž chaty došlo k výstavbě kapličky sv. Anny. Iniciátorem tohoto počinu byl kněz Rudolf Płoszek z Hnojníku, tehdejší místopředseda turistického spolku PTTS „Beskid Śląski”.

Brzy po vypuknutí druhé světové války Płoszka zatkli Němci a poslali do vězení v Těšíně. Za nějaký čas byl propuštěn, avšak pod podmínkou, že bude dále v domácím vězení na faře. Pobyt ve vězení, kde byl mučen a dostával injekce, se však znatelně podepsal na Płoszkově zdraví. Jeho zdravotní stav se postupně zhoršil natolik, že 5. října 1940 zemřel. Pohřben je místním katolickém hřbitově, vedle svých rodičů.

V roce 1973 předválečná chata na Kozubové vyhořela. Nynější chata z roku 1984, kterou postavila společnost Kovona Karviná, zdaleka nezapadá do horské krajiny tak, jako původní, kterou s typicky pro předválečnou generaci obětavostí a elánem vystavěli polští turisté.

(gam)

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.