Čtěte nás! Každý den nové informace!

TĚŠÍN / V souvislosti s probíhající epidemií koronaviru se nabízí srovnání s celosvětovou pandemií tzv. španělské chřipky, která vypukla před sto lety. Objevila se několik měsíců před koncem první světové války a vyžádala si podstatně více obětí než samotný válečný konflikt. 

Naštěstí virus SARS-Cov-19 není tak vražedný jako H1N1 z roku 1918.

Španělská chřipka se nevyhnula ani Těšínskému Slezsku, kde si také vyžádala mnoho obětí.     O pandemii se psalo také v tehdejším regionálním tisku. Na příklad polské noviny Gwiazdka Cieszyńska z 20. září 1918 uvedly, že „španělská nemoc“ se ve Slezsku šíří čím na dál více. „Jsou domácnosti, kde na tuto nepříjemnou nemoc onemocněli všichni. Došlo také k mnoha úmrtím. V Czechowicích (nyní Czechowice – Dziedzice) v jedné rodině zemřely čtyři osoby,”  podotkla Gwiazdka. 

Týdeník Nowy Czas z 29 září téhož roku zveřejnil zprávu, že princ Erik Švédský, nejmladší syn švédského krále Gustava V., zemřel na španělskou chřipku ve věku 29 let. V Gwiazdce Cieszyńské s datem 1. října si bylo možno přečíst, že nemoc se šíří čím dál rychleji. „Španělská chřipka doléhá na celé vesnice, na celé městské čtvrti. Nemoc se velmi rychle rozšířuje v Haliči, bohužel však nevynechává ani naše Slezsko. Tato epidemie ovládla zejména severní část hejtmanství bielského. Počty případů končících smrtí jsou děsivé”.  

Jak dále napsal redaktor periodika, v některých menších farnostech se denně konaly dva až tři    pohřby. Lékaři si s tou nemoci nedokázali poradit, jelikož dosud neznali virus, jenž ji způsobil. Jako prevenci se doporučovalo především striktní dodržování čistoty, izolaci nemocných a časté vyplachování úst a krku.

Gwiazdka ze 4. října poznamenala, že pandemie se šíří  znepokojivým způsobem také v obci Doubravá, kde bylo zaznamenáno již několik případů úmrtí. Bývalý kronikář Fryštátu (nyní součást Karviné) Rudolf Kowalik připomněl, že když v roce 1918 v tomto městečku řádila španělská chřipka, vyžádala si řadu obětí.

Pro změnu týdeník Poseł ewangelicki z 5. října 1918 zdůraznil, že tak jako v jiných slezských obcích, zejména v uhelném revíru, také v Těšíně došlo v posledních dnech k četným případům pandemie. V některých domech onemocněli všichni, zatímco školy se postupně začaly vylidňovat.

Jelikož na španělskou chřipku onemocnělo také mnoho dětí v Těšíně, došlo k uzavření všech městských škol. K identickému opatření přistoupila již dříve řada škol ve Slezsku. Jak se však ukázalo, nemoc řádila i nadále. „Počet případů španělské chřipky se nesnížil a tak školy, které měly být již otevřené, aby se v nich mohlo znovu vyučovat, musí zůstat uzavřeny i nadále,”  sdělil svým čtenářům týdeník Ślązak z 26. října. 

Gwiazdka Cieszyńska z 18. října uvedla, že epidemie v Těšíně a okolí, jak rovněž na celém Slezsku, dosahuje čím dál hrozivějších rozměrů. Nejvážnější situace panovala zvláště v okolí Strumieně a Bohumína: „ Čím dál častěji lze vidět netrpělivě  poháněné koně, vezoucí lékaře k nemocnému nebo  kněze na pohřeb, čím dál častěji zní prosebný hlas zvonku, zvěstujícího příchod kněze se svátostmi posledního pomázání, ze dne na den se zvýšuje počet smutečních oznámení a smutečních kondolencí za okny”.  

Téhož dne se v těchto novinách objevila také zpráva:  „Z celého Slezska přichází Jobovy  zvěsti o velkém množství případů úmrtí  na španělskou chřipku. Nákaza se šíří čím dál rychleji. Patnáctého  října se pouze v těšínské farnosti uskutečnilo 27 pohřbů”. 

Nákaza byla podle „Gwiazdky” mnohem větším neštěstím a nebezpečím, než by se dalo usuzovat z veselých obličejů lidí jdoucích do kina či divadla:  „Tato místa, stejně jako vagony, jsou především zdrojem choroboplodných zárodků, které vydechuje větší množství lidí. Měla by platit zásada: Nejezdit vlakem, vyhýbat se větším skupinám lidí a místnostem s nemocnými”.   

Určitou naději mohla vzbudit zpráva z Těšína v týdeníku Nowy Czas z 10. listopadu 1918:  „Jak se zdá, v  našem městě španělská chřipka skončila. Během zahájení vyučování ve školách chybělo kvůli nemoci jen velmi málo žáků, zatímco ještě před dvěma týdny to byla víc jak polovina”.

(gam)

Komentáře


Čtěte také


O putnách, džberech a jiných dřevěných nádobách v síti
Květen142021

O putnách, džberech a jiných dřevěných nádobách v síti

Ve Fryštátě bylo možné požádat o Průkaz Poláka
Květen132021

Ve Fryštátě bylo možné požádat o Průkaz Poláka

Ze Svibice do Paříže. Výstava o Janině Górniak, skautce a módní návrhářce
Květen122021

Ze Svibice do Paříže. Výstava o Janině Górniak, skautce a módní návrhářce

Rekonstrukce turistické chaty na Kozubové už brzy bude hotová
Květen112021

Rekonstrukce turistické chaty na Kozubové už brzy bude hotová

Renovaci provádějí z vlastních peněz
Květen112021

Renovaci provádějí z vlastních peněz

Podívejte se, co pro vás připravilo Muzeum Třineckých železáren a města Třince
Květen112021

Podívejte se, co pro vás připravilo Muzeum Třineckých železáren a města Třince

Podzimní várka piva z Těšína bude ochucená chmelem z Dębowce
Květen102021

Podzimní várka piva z Těšína bude ochucená chmelem z Dębowce

Návrat žáků druhého stupně do školy
Květen102021

Návrat žáků druhého stupně do školy


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

Website Security Test