PETROVICE U KARVINÉ / V úterý 19. listopadu 2019 se v Petrovicích u Karviné konalo další setkání Klubu propozic Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu v Petrovicích. Hostem byla Eugenia Kania, členka PZKO, předsedkyně ženského klubu MS PZKO v Horní Suché a učitelka v důchodu. Tématem setkání byla kulturní a vzdělávací činnost Poláků v Horní Suché.

Eugenia Kania komplexně představila historii a současnou činnost MS PZKO v Horní Suché s využitím kronik a článků v tisku. MS PZKO v Horní Suché byla založena v roce 1948. Od roku 1967 působí v historické budově Dělnického domu.

Jedním z nejaktivnějších týmů je Klub žen, který sdružuje 36 žen. Bez Klubu žen se v Horní Suché nemůže konat žádná akce PZKO, dámy jsou vždy připravené pomoci. Klub žen pravidelně pořádá každé dva roky ruční výstavy a organizuje také výlety. V loňském roce se uskutečnil výlet do elektrárny na Dlouhé Stráně.

Eugenia Kania představila všechny soubory působící v minulosti a dnes v Horní Suché. Jsou to sbory – mužský, ženský a současný smíšený sbor Sucha, soubory Robinsonki, Gama, Mały Chórek. 

Taneční skupina Suszanie reprezentuje Místní skupinu, účastní se rovněž mezinárodních festivalů, nedávno navštívila Strážnici, byla také na světovém folklorním festivalu v Rzeszowě. Soubor má velmi dobré podmínky ke zkoušení v zrekonstruované budově Multifunkčního centra, kterou obec koupila od Jednoty-Jedność. V prvním patře je moderní taneční sál s šatnou a půjčovna kostýmů. 

Současným předsedou organizace je mladý a velmi dynamický Jan Zyder. Členská základna má přes 400 členů. Organizace pořádá mj. akci Fedrowanie s folklórem – již proběhl 10. ročník. Spolupracuje s polskou školou a mateřskou školou, organizuje setkání absolventů škol.

Eugenia Kania strávila téměř 40 let učením. Po studiu v roce 1966 začala pracovat v Hnojníku, kde učila 12 let, což považovala za nejlepší roky ve výuce. Prošla několika institucemi, učila v Horní Suché, Karviné-Novém Městě a Havířově-Bludovících, kde strávila posledních 10 let. 

Tadeusz Toman

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.