BOHUMÍN-SKŘEČOŇ / Devadesáté narozeniny bude slavit  21. listopadu aktivní člen Místní skupiny PZKO ve Skřečoni Albert Grzebień. 

V letech 1950-1955 působil jako učitel na polské škole v Bohumíně, poté začal pracovat Bohumínských železárnách a drátovnách, kde byl téměř 35 let zaměstnancem sléváren a plánovacího oddělení.

Od roku 1952 do února letošního roku se aktivně podílel na práci ve skřečoňské Místní skupině PZKO. Členem výboru skupiny byl nepřetržitě od roku 1955 – působil jako předseda, tajemník, vedoucí klubu a člen revizní komise. Více než 30 let svědomitě plnil funkci pokladníka.

Byl také aktivním členem souborů MS. Více než 50 let byl členem smíšeného pěveckého sboru Hasło, se kterým dal přes 500 koncertů během svazových akcí, soutěží, prohlídek a festivalů PZKO, a také v polském Grodkowě a okolí. Je držitelem zlatého odznaku 1. stupně Polské asociace sborů a orchestrů ve Varšavě. Působil také v divadelní skupině „Świt“, se kterou během 40 let amatérské divadelní kariery dla více než 110 vystoupení a představení.

V letech 1955-1958 a znovu od roku 1983 byl členem populární jevištní a kabaretní skupiny „Andrusi“ . V tomto souboru vystupoval  více než 200krát, nejen u nás, ale i v Polsku. Jako zpěvák a humorista se stal nejoblíbenějším hercem jako Skřečoňanka, která byla mimo jiné v roce 1987 vybrána jako Miss v průvodu festivalu PZKO v Karviné.

Kromě toho byl po dobu 13 let členem výboru Sdružení rodičů a přátel školy na polské základní škole v Dolní Lutyni, byl „pojítkem“ mezi PZKO a školou, a po dva roky byl členem Obvodního výboru PZKO v Bohumíně.  

K jeho 72leté aktivní společenské činnosti je třeba dodat, že jubilant je držitelem nejvyšší ceny PZKO  „Zasłużony dla Związku I stopnia – złota odznaka po raz drugi” se zápisem do Zlaté knihy zásluh Hlavního výboru PZKO. Za svou účast v rámci spolupráce skrzeczońského svazu se spřáteleným sdružením „Towarzystwo Miłośników Ziemi Grodkowskiej“ obdržel cenu „Za zásluhy pro regionální hnutí“, kterou udělilo Prezídium Opolského kulturně-osvětového sdružení. V roce 2016, během dožínek v Grodkowě, obdržel diplom a vyznamenání z rukou starosty Grodkowa.

Výše uvedená bohatá bilance Alberta Grzebienia se jeví jako suchá fakta, ale stojí za nimi několik desítek tisíc hodin nezištné nesobecké společenské práce a aktivit ve prospěch skřečoňské Místní skupiny PZKO. Za to je třeba  Albertovi Grzebieniowi poděkovat. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a všeho dobrého v dalším životě.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.