ČESKÝ TĚŠÍN / V sobotu 19. října přijeli z nejrůznějších koutů světa absolventi Polského gymnázia Juliusze Słowackého v Českém Těšíně a také Polského reálného gymnázia Juliusze Słowackého v Orlové na oslavu jubilea své školy.

Historie školy

Připomínkou historie obou škol byl film „Z Obroków do Cieszyna“, který byl uveden na začátku jubilejní akademie „Toto je náš Gimpel“ v Těšínském divadle v Českém Těšíně. Autobus z doby před několika desítkami let zavezl zástupce všech generací studentů gymnázia na místa, kde studovali. Nejstarší studenti a pedagogové vzpomínali na školu. Scénář napsal a film natočil letošní absolvent Gymnázia Radek Lugsch.

Polské reálné gymnázium Juliusze Słowackého v Orlové bylo založeno v době rakouské monarchie v roce 1909. V roce 1949 byla zřízena samostatná střední škola Polské reálné gymnázium Juliusze Słowackého v  Českém Těšíně, která původně využívala prostory českého gymnázia. V roce 1953 byla spojena s lidovou školou v budově na ul. Havlíčka.

V roce 1962 bylo Gymnázium nuceno přestěhovat se z nádherné budovy na Obrokách do pavilonů základní školy v Orlové-Lazech. V roce 1964 se školy v Orlové (8 tříd) a Českém Těšíně (11 tříd) sloučily do jedné instituce. V roce 1992 bylo Gymnáziu přemístěno do Karviné a zůstalo tam až do roku 2009. Od té doby byly třídy Gymnázia pouze  v Českém Těšíně. Od 1. září 2014 se škola nazývá Polské gymnázium Juliusze Słowackého v Českém Těšíně. 

Poděkování a přání

Akademie byla vrcholem jubilejních oslav. Přítomné přivítala Maria Jarnot, úřadující ředitelka školy. Ředitel Andrzej Bizoń, který je v současnosti náměstkem primátora města Karviná, seznámil všechny se současným stavem školy, jejíž budova bude v nejbližší době komplexně modernizována. Když mluvil o tom, jaká by měla být škola 21. století, zaměřil se na otevřenost vůči inovacím, moudré využívání moderních technologií, umožňující aplikaci získaných znalostí v praxi, na učitele nadšence.

Generální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella Wołłejko-Chwastowicz přečetla dopis ministra Adama Kwiatkowského z kanceláře prezidenta Polské republiky, poděkovala za vytrvalost, úsilí a obětavost jménem velvyslankyně Polské republiky v Praze Barbary Ćwioro a její zaměstnanců.

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje  Stanisław Folwarczny přednesl báseň Wisławy Szymborské, kterou před čtyřiceti lety přednášel jako student 3. ročníku Gymnázia v Orlové-Lazech. Vybrala mu ji učitelka polštiny Halina Pawera. “Sedmnáct let později obdržela Wisława Szymborska jako první Polka Nobelovou cenu za literaturu,” zdůraznil. “Touto básní bych rád poděkoval všem učitelům za těchto 110 let, za to že pomáhají naší mládeži udržet si vztah ke svým kořenům.”

Blahopřáli také starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková, senátor Jerzy Cieńciała a zástupce Evropské rodiny škol  Juliusze Słowackého, který přivezl ocenění za rozvoj spolupráce pro ředitele gymnázia: Alojzeho Kufu, Krystynu Herman a Andrzeje Bizońe.

Mezi kolegy ze školní lavice

Program akademie „To nasz Gimpel“, jejímž režisérem byl Władysław Kubień, a při realizaci spolupracoval Jakub Tomoszek, tvořila vystoupení současných žáků gymnázia.

Na konci programu nemohla chybět hymna škol nesoucích jméno Juliusze Słowackého. „Můj testament“ zpíval Jacek Rybicki, absolvent Gymnázia doprovázen sborem Collegium Iuvenum. 

V divadelní galerii hosté později navštívili výstavu „Migawki gimnazjalne“. Přátele ze školní lavice se mohli potkat ve škole a na Střelnici. Od časných odpoledních hodin se v budově gymnázia konalo setkání absolventů a po akademii v Těšínském divadle začala společenská zábava v kulturním středisku Střelnice.

CR / PR

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.