KARVINÁ / V Diskusním klubu Střediska polské literatury Regionální knihovny v Karviné v úterý 11. prosince také zpívali. Hudebního vedení této náhodné pěvecké skupiny se ujal prof. Karol Daniel Kadłubiec, který byl hostem klubu a představil svou novou knihu „Śpiywo Anna Chybidziurowa a jeji sómsiedzi“.

Kniha navazuje na loňské vydání „Opowiado Anna Chybidziurowa“, která obsahuje příběhy lidového vyprávěče z Bukovce. V poslední knize podle slov autora čtenáři a milovníci folklóru najdou 450 lidových písní zpívaných 61 lidmi z 13 obcí jižní části Těšínska. Připojeno je k němu CD s originálními nahrávkami 36 písní, které byly pořízeny před padesáti lety. „Ani jeden z těchto zpěváků už nežije. Ale jejich písničky tu s námi jsou,“ zdůraznil Daniel Kadłubiec.

„Lidová píseň,“ řekl, „doprovázela lidi po celý život. Zpívání bylo nejkrásnější estetické poselství. Píseň byla determinantou duchovní velikosti člověka. Říkala lidem, co mají dělat. Každá lidská činnost měla v ní svou rezonanci.

„Na cestě za touhle písničkou jsem prošel celé Těšínské Slezsko. Kniha „Śpiywo Anna Chybidziurowa a jeji sómsiedzi“ se zužuje na oblast jižní části Těšínského Slezska, a základním kritériem bylo nářečí. Pohybovali jsme se po oblasti, která patří jablunkovskému nářečí,“ vysvětlil. Druhým měřítkem při výběru písní pro knihu bylo kritérium žanrové.

„Je velmi zajímavé, jak tyto písně cestují,“ uvedl host Diskusního klubu. I když jsme přebírali nějakou píseň, vždy ji přizpůsobíme melodice, rytmu a nářečí. Každé půjčení písně je také modifikací. Takže to je kreativní akt. Převzalo se melodii, ale text byl vždycky náš originál. Písnička prochází změnami, úpravami podle specifiky hudby dané oblasti a podle specifiky nářečí.

Zajímavou přednášku Daniela Kadłubiece doplnil společný zpěv, který byl nejlepším příkladem tématu přednášky. Všichni hosté knihovny, kteří přišli na Diskusní klub, dostali texty a noty několika písní. Předzpíval je pan profesor. Na akordeonu doprovázel Albert Gacek, žák Základní umělecké školy v Karviné.

CR

Štítky:

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023-2024.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.