CIESZYN / Již od března Městská knihovna v Těšíně společně s akcí „Celé Česko čte dětem” realizují projekt „Emoce bez hranic / Emocje bez granic”. Jeho cílem je diagnostikovat emoce a problémy dospívajících v polsko-českém pohraničí a pokusit se je vyřešit pomoci biblioterapie. Partneři, kteří už léta spolupracují na propagaci čtenářství, si všimli, že v obou zemích jsou problémy dětí velmi podobné a sdílení znalostí na toto téma, a také rozhovory na toto téma, mohou v budoucnu přispět k jejich vyřešení.

Základním problémem, kterým se chtějí partneři projektu zabývat, je pokles zájmu dětí a mládeže o čtenářství. Důležité jsou také emoční problémy, kterým musí čelit současní dospívající lidé. A to i ty, které jsou spojené se závislostí na nových médiích, diskriminací, nesnášenlivostí, konzumerismem, nebo také ty společenské a rodinné, jež jsou důsledkem oslabení rodinných vazeb v současném světě.

„Kromě toho jsme zjistili, že máme úzkou nabídku knížek pro čtenáře ve věku 12-14 let. Proto jsme chtěli tuto nabídku rozšířit,“ podotkla Izabela Kula, ředitelka Městské knihovny v Těšíně, když mluvila o knize „Leguán a jiné povídky”, která byla vydána právě v rámci projektu. Její křest se konal 8. září před sídlem Městské knihovny v Těšíně.

Jedná se o dvojjazyčnou publikaci, která se skládá ze šesti (tři v polštině a tři v češtině) povídek, které se zabývají problémy dospívajících lidí, a které napsali známí polští autoři (Paweł Beręsewicz, Ewa Stadtmüller, Zuzanna Orlińska) a také čeští autoři (Alena Ježková, Petra Soukupová, Michal Viewegh). Dohromady je tak v knize dvanáct textů. Publikace může být rovněž dokonalým pomocníkem pro Poláky, kteří se učí česky a pro Čechy, kteří se chtějí učit polsky.

Projekt zahrnuje také cyklus biblioterapeutických dílen s použitím scénářů výuky připravených v rámci projektu na základě textů z knížky. Připravené jsou i další aktivity, které mají přispět k integraci dospívajících na polsko-českém pohraničí díky knížce, podle zásady od poznání k pochopení, která je základem otevřené společné existence sousedících národů. „Hlavní postavou této knihy jsou emoce. Emoce nad hranicemi let, států a epoch,“ napsala v recenzi knížky dr Joanna Jurgała-Jureczka. Emoce a způsob na jejich zvládání jsou také hlavními postavami celého projektu.
(indi)

Štítky: , ,

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.