Čtěte nás! Každý den nové informace!

VISLA / Letos uběhlo 80 let od úmrtí Jana Sztwiertni, hudebního skladatele spjatého svou pracovní činností a tvorbou s Vislou. Jeho tvorba zanechala výraznou stopu v historii kultury Těšínského Slezska. Umělecký odkaz Sztwiertni připomene komorní koncert.

Cílem komorního koncertu „Jan Sztwiertnia – in memoriam”, který se uskuteční ve čtvrtek

22. října od 16.00 hodin v Městské veřejné knihovně Jana Śniegoně ve Visle, je prezentace některých skladeb umělce a připomenutí jeho odkazu. Akce proběhne v rámci projektu Nezávislá na jižní hranici („Niepodległa na kresach południowych”).

Na koncertu v provedení hudebníků spjatých s Ústavem hudební vědy Slezské university bude možno se zaposlouchat do skladeb Jana Sztwiertni a jiných hudebních skladatelů jeho generace z Těšínska, jako byl Władysław Macura, Stanisław Hadyna a Józef Podola. Umělci vystoupí ve složení: Sabina Olbrich-Szafraniec – soprán, Hubert Miśka – tenor, Adam Wagner – housle a Agnieszka Kopińska – klavír. Koncert povede Małgorzata Mendel.

V případě zhoršení aktuální epidemiologické situace koncert bude možné zhlédnout na kanálu Youtube knihovny.

Nadějný hudební skladatel

Na Těšínsku přišlo na svět mnoho skvělých hudebních skladatelů. Jedním z nich byl právě Jan Sztwiertnia. Narodil se 1. června 1911 v Hermanicích (nyní součást města Ustroň).  V roce 1932 zdárně ukončil studium na učitelském ústavu v Cieszyně a začal pracovat jako učitel ve školách ve Visle. Nejprve učil v části Równe pod Beraní horou (Barania Góra), posléze v lokalitě Głębce a nakonec v centru. Ve Visle začal také tvořit. Napsal m. j. lidovou operu „Sałasznicy” (Salašníci), navazující na lidové motivy z okolí Visly. Jedná se o nejznámější umělcovo dílo.

Stipendium na hudební studium v Paříži

Vedl také církevní sbor a hrál na varhanách v evangelickém kostele Apoštolů Petra a Pavla v centru Visly. Psal drobné skladby pro potřeby církve a školy. V roce 1937 Jan Sztwiertnia začal studovat na Hudební konzervatoři v Katovicích. V květnu 1939 se v aule konzervatoře konal recitál Sztwiertni, který se představil se svými vlastními kompozicemi. Za odměnu obdržel stipendium na hudební studium v Paříži.

Smrt v koncentračním táboře

Vypuknutí druhé světové války zhatilo další plány mladého hudebního skladatele a pedagoga a neumožnilo mu rozvinout jeho slibně se vyvíjející talent. V roce 1940 ho zatklo Gestapo, 29. srpna téhož roku zemřel v koncentračním táboře Mauthausen-Gusen. Bylo mu pouhých 29 let. Jeho ostatky byly převezeny do Visly, kde spočinuly na evangelickém hřbitově „Na Groniczku”. V Cieszyně se každoročně pořádá celopolská houslová soutěž nazvaná jeho jménem.

Umělcův odkaz

Hudební skladatel zanechal po sobě navzdory krátkému životu celkem bohatý odkaz. Zůstalo po něm mnoho skladeb: písně, fugy, preludia, chorály a kantáty. Část zachráněných během války rukopisů Jana Sztwiertni zůstala v soukromých sbírkách, většina se nachází v Archivu slezské hudební kultury při Hlavní knihovně Hudební akademie v Katovicích.

(gam)

Komentáře


Čtěte také


Parfém jako dárek: čemu věnovat pozornost při výběru
Září062020

Parfém jako dárek: čemu věnovat pozornost při výběru

Film připomíná Rodinný modelářský piknik v Ustroni
Říjen272020

Film připomíná Rodinný modelářský piknik v Ustroni

Jablunkov investoval dva miliony korun do oprav cest
Říjen262020

Jablunkov investoval dva miliony korun do oprav cest

Ve vislanské knihovně si připomněli 80. výročí úmrtí Jana Sztwiertni
Říjen252020

Ve vislanské knihovně si připomněli 80. výročí úmrtí Jana Sztwiertni

Polská mateřinka v Bludovicích bude mít druhou třídu 
Říjen192020

Polská mateřinka v Bludovicích bude mít druhou třídu 

Lanová dráha na Čantoryji podstoupí každoroční údržbu
Říjen172020

Lanová dráha na Čantoryji podstoupí každoroční údržbu

Akvarely Ewy Ćmok
Říjen152020

Akvarely Ewy Ćmok

Konference v Ustroni přiblíží papeže Jana Pavla II. jako turistu
Říjen132020

Konference v Ustroni přiblíží papeže Jana Pavla II. jako turistu

Památník tragédie na Dole Dukla čeká renovace
Říjen112020

Památník tragédie na Dole Dukla čeká renovace


#KTOTYJESTEŚ

ZWROT TV

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

Website Security Test