Čtěte nás! Každý den nové informace!

VISLA / Letos uběhlo 80 let od úmrtí Jana Sztwiertni, hudebního skladatele spjatého svou pracovní činností a tvorbou s Vislou. Jeho tvorba zanechala výraznou stopu v historii kultury Těšínského Slezska. Umělecký odkaz Sztwiertni připomene komorní koncert.

Cílem komorního koncertu „Jan Sztwiertnia – in memoriam”, který se uskuteční ve čtvrtek

22. října od 16.00 hodin v Městské veřejné knihovně Jana Śniegoně ve Visle, je prezentace některých skladeb umělce a připomenutí jeho odkazu. Akce proběhne v rámci projektu Nezávislá na jižní hranici („Niepodległa na kresach południowych”).

Na koncertu v provedení hudebníků spjatých s Ústavem hudební vědy Slezské university bude možno se zaposlouchat do skladeb Jana Sztwiertni a jiných hudebních skladatelů jeho generace z Těšínska, jako byl Władysław Macura, Stanisław Hadyna a Józef Podola. Umělci vystoupí ve složení: Sabina Olbrich-Szafraniec – soprán, Hubert Miśka – tenor, Adam Wagner – housle a Agnieszka Kopińska – klavír. Koncert povede Małgorzata Mendel.

V případě zhoršení aktuální epidemiologické situace koncert bude možné zhlédnout na kanálu Youtube knihovny.

Nadějný hudební skladatel

Na Těšínsku přišlo na svět mnoho skvělých hudebních skladatelů. Jedním z nich byl právě Jan Sztwiertnia. Narodil se 1. června 1911 v Hermanicích (nyní součást města Ustroň).  V roce 1932 zdárně ukončil studium na učitelském ústavu v Cieszyně a začal pracovat jako učitel ve školách ve Visle. Nejprve učil v části Równe pod Beraní horou (Barania Góra), posléze v lokalitě Głębce a nakonec v centru. Ve Visle začal také tvořit. Napsal m. j. lidovou operu „Sałasznicy” (Salašníci), navazující na lidové motivy z okolí Visly. Jedná se o nejznámější umělcovo dílo.

Stipendium na hudební studium v Paříži

Vedl také církevní sbor a hrál na varhanách v evangelickém kostele Apoštolů Petra a Pavla v centru Visly. Psal drobné skladby pro potřeby církve a školy. V roce 1937 Jan Sztwiertnia začal studovat na Hudební konzervatoři v Katovicích. V květnu 1939 se v aule konzervatoře konal recitál Sztwiertni, který se představil se svými vlastními kompozicemi. Za odměnu obdržel stipendium na hudební studium v Paříži.

Smrt v koncentračním táboře

Vypuknutí druhé světové války zhatilo další plány mladého hudebního skladatele a pedagoga a neumožnilo mu rozvinout jeho slibně se vyvíjející talent. V roce 1940 ho zatklo Gestapo, 29. srpna téhož roku zemřel v koncentračním táboře Mauthausen-Gusen. Bylo mu pouhých 29 let. Jeho ostatky byly převezeny do Visly, kde spočinuly na evangelickém hřbitově „Na Groniczku”. V Cieszyně se každoročně pořádá celopolská houslová soutěž nazvaná jeho jménem.

Umělcův odkaz

Hudební skladatel zanechal po sobě navzdory krátkému životu celkem bohatý odkaz. Zůstalo po něm mnoho skladeb: písně, fugy, preludia, chorály a kantáty. Část zachráněných během války rukopisů Jana Sztwiertni zůstala v soukromých sbírkách, většina se nachází v Archivu slezské hudební kultury při Hlavní knihovně Hudební akademie v Katovicích.

(gam)

Komentáře


Čtěte také


O putnách, džberech a jiných dřevěných nádobách v síti
Květen142021

O putnách, džberech a jiných dřevěných nádobách v síti

Ve Fryštátě bylo možné požádat o Průkaz Poláka
Květen132021

Ve Fryštátě bylo možné požádat o Průkaz Poláka

Ze Svibice do Paříže. Výstava o Janině Górniak, skautce a módní návrhářce
Květen122021

Ze Svibice do Paříže. Výstava o Janině Górniak, skautce a módní návrhářce

Rekonstrukce turistické chaty na Kozubové už brzy bude hotová
Květen112021

Rekonstrukce turistické chaty na Kozubové už brzy bude hotová

Renovaci provádějí z vlastních peněz
Květen112021

Renovaci provádějí z vlastních peněz

Podívejte se, co pro vás připravilo Muzeum Třineckých železáren a města Třince
Květen112021

Podívejte se, co pro vás připravilo Muzeum Třineckých železáren a města Třince

Podzimní várka piva z Těšína bude ochucená chmelem z Dębowce
Květen102021

Podzimní várka piva z Těšína bude ochucená chmelem z Dębowce

Návrat žáků druhého stupně do školy
Květen102021

Návrat žáků druhého stupně do školy


#KTOTYJESTEŚ

REKLAMA
REKLAMA

ZWROT TV

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

Website Security Test