BRNO / Druhá polovina letošního roku je pro Polský klub v Brně velmi akční. Klub slaví sto
let nezávislosti Polska, což také souvisí s řadou akcí. Dodejme, že Polský klub funguje v Brně
již 20 let.Jednou z akcí byl naučný výlet, který se konal 14.-16. První zastávkou bylo Muzeum Slezských
povstání, pak krásy přírody na Krakovsko-čenstochovské vysočině. Členové klubu zavítali i do
stříbrného dolu v Tarnowskich Górach.

Po návratu se členové Polonusa zapojili do brněnského Babylonfestu, kde uspořádali setkání
spojené s povídáním o národnostních menšinách. Členové klubu, konkrétně lektora Polské
školky v Brně Dominika Herman spolu Otonem Gruszku připravili prezentaci Polska v jedné
z brněnských škol. Kulminačním bodem Babylonfestu z polského úhlu pohledu bylo
vystoupení jablunkovského sboru Gorol pod taktovkou Katarzyny Kantor.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.