HNOJNÍK / Kostel Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie v Hnojníku je římskokatolickým chrámem. Byl postaven v letech 1808-1812. Jak uvádí Wikipedie, jeho stavba byla několikrát pozastavená z důvodu chybějících finančních prostředků. Vysvěcen byl 18. listopadu 1812.

Dříve, již v XV století, stál na tomto místě dřevěný kostel. Web obce Hnojník uvádí dokonce, že první zmínky o Hnojníku pocházejí ze XIII století, kdy v Hnojníku vznikla farnost, ale to, kdy zde byl postaven první dřevěný kostel, nelze jednoznačně určit. Nicméně do 1804 roku se dochovaly dva zvony ze starého kostela, které byly odlité v roce 1636. Na základě toho lze mínit, že právě v té době zde vznikl dřevěný kostel. Jak uvádí Wikipedie: „V roce 1757 byl natolik zchátralý, že byl rozebrán a na jeho místě postaven nový dřevěný kostel. V roce 1808 byl rozebrán a 30. května 1808 byla zahájena stavba empírového zděného kostela.“

V době reformace kostel Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie v Hnojníku sloužil evangelíkům, katolíkům byl navracen v roce 1654. Současná budova kostela je jednolodní stavba ve stylu empire, hlavní oltář je orientován na západ, a hlavní vchod na východ. Současný zvon byl odlit po 2. světové válce. V oltáři se nachází obraz Nanebevzetí NMP neznámého malíře z období kolem roku 1750. Z pravé strany je kaple svatého Kříže s oltářem Božího hrobu.

Pobožnosti ve farním kostele v Hnojníku, který patří k opavsko-ostravské diecézi, probíhají také v polštině. K farnosti patří rovněž Třanovice (z kostelem Sv. Bartoloměje), Komorní Lhotka (s kostelem Božského Srdce Páně), Horní Tošanovice a Vělopolí.

Ke kostelu y centra obce se dostanete tak, že přejdete hlavní cestu Nebory-Frýdek ve směru Třanovic. Kostel stojí po levé straně blízko křižovatky.

(indi)

Štítky:

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.