Polský klub „Polonus“ v Brně zakončil 15. prosince 2022 svůj jubilejní rok posledním čtvrtečním setkáním v tomto kalendářním roce, lidově nazývaným „vilijovka“ neboli vánoční večírek.

Vzhledem k bohatému kulturnímu a kulinářskému programu byl začátek setkání posunut z tradiční 18. hodiny na 17. hodinu a přípravy začaly dříve.

Představení divadla ze Smilovic

A bylo se na co připravovat. Na pozvání klubu přijel ochotnický divadelní soubor z Místní skupiny Polského kulturně-osvětového svazu ze Smilovic, aby předvedl své představení „Silvestrovské love story“. Protože klub Polonus nemá zázemí v podobě jeviště a opony, muselo být takové jeviště nejprve postaveno. Ve spolupráci s ochotníky šlo vše hladce a provizorní scéna vypadala docela dobře.

Shrnutí roku

Setkání zahájila předsedkyně Danuta Koné Król krátkým shrnutím činnosti za uplynulý rok. Za zmínku stojí, že rok 2022 byl vzhledem k 25. výročí založení klubu velmi bohatý na události. Předsedkyně poděkovala aktivním členům za rekonstrukci společenské místnosti a za jejich dobrovolnou práci, kterou Kongres Poláků kongres ocenil nominací v plebiscitu „Takoví jsme“.

Divadelní tradice Zaolzia

Dále seznámila členy klubu s fenoménem amatérských divadelních souborů působících při některých skupinách Polského kulturně-osvětového svazu a připomněla, že právě amatérské divadlo stálo u zrodu Polské scény v Českém Těšíně. Soubor loni oslavil 70 let své existence, což je krásný příklad toho, že i z malých věcí mohou vzniknout velké věci.

Předsedkyně zdůraznila, že není nutné hrát hned Shakespearovy hry, ale lze se pokusit pro začátek zahrát scénky ze života, což může členy Polonusu také inspirovat.

Upozornila také diváky, že hra se bude hrát v těšínském nářečí, což může být ještě obtížnější než hrát v polštině, protože je třeba dbát na čistý dialekt bez českých vlivů.

Nadšené publikum

Soudě podle smíchu se divákům líbila nejen hra, ale i samotné těšínské nářečí. Jak trefně shrnul jeden z diváků, bylo to skutečné divadlo faktu.

Po potlesku přidal soubor ze Śmiłowic do svého programu ještě jeden nebo dokonce dva body programu – nejprve společně s diváky zazpíval několik polských vánočních koled. Následovalo tradiční lámání oplatků a vzájemná přání všeho dobrého.

Integrace Zaolší a Brna

Na všechny už čekal bohatý vánoční raut. Počet podávaných pochoutek zdaleka přesahoval tradičních dvanáct jídel na vánočním stole. Poté si členové PZKO a členové klubu za doprovodu kytary zazpívali písně a dokonce si společně zatančili.

Výsledkem úspěšného integračního setkání Klubu Polonus a PZKO byl také krátký kurz jazyka „po naszymu“ a slovem večera bylo vyhlášeno „jezeryjakandy“.

Na rozloučení obě strany projevily naději, že to nebyla poslední společná akce, a přání nejen zdravých Vánoc, ale i toho, aby všechny události v nadcházejícím novém roce měly stejně dobrý konec jako ve hře “ Silvestrovské love story“.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.