Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice
Selská 429/14, 736 01 Havířov-Budovice
pzs.bludovice@seznam.cz, Tel.: 596 434 093, 739 652 677, www.psp.bledowice.cz
Počet žáků: 55, počet tříd: 6
Školní družina: 11:40–16:30

Historie:
Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím v Havířově-Bludovicích je nejstarší školou v Havířově, založenou v roce 1911.

Žáci zde mají k dispozici zrekonstruovanou budovu, hřiště dětské i fotbalové, školní zahradu. Příjemné prostředí školy dotváří nedaleké meandry řeky Lučiny.

Frekventanty naší školy se mohou stát všechny děti z polských a smíšených rodin, ale také těch, v nichž chtějí vzdělávat své dítě v polštině, bez ohledu na národní či kulturní příslušnost.

Vychováváme podle školních osnov „Naše škola“. Podporujeme formy vědomého a aktivního učení. Prioritou je pro nás výuka cizích jazyků, zejména angličtiny. Žáci mají každodenní kontakt s polským jazykem, od druhého ročníku se učí česky, od třetího ročníku povinně absolvují výuku angličtiny a od osmého ročníku také němčiny.

V rámci matematických předmětů zavádíme kurzy finančního vzdělávání.
Naši svěřenci se účastní různých soutěží, olympiád a sportovních klání. Poskytujeme navíc hodiny polštiny, češtiny a matematiky pro ty, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy. Při výuce používáme počítače, interaktivní tabule a tablety. Pomáháme žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Provozujeme kroužky: Mali Błędowianie, čtenářský kroužek, kroužek angličtiny, Zuchy, náboženství a pořádáme každoroční florbalový turnaj a ob rok „Festival dětské písně” (Festiwalu Piosenki Dziecięcej).

Škola realizuje různé projekty. V poslední době to byly např. dva Čtenářské
kluby či modernizace školní knihovny (má přes 300 nových knih).
Během projektových dnů podporuje me zájem o vědu nebo humanitní obory také mimo školu, např. ve Světě technologie v Ostravě-Vítkovicích nebo ve Slezském muzeu v Opavě.

Obdobně se staráme o fyzickou zdatnost, děti se účastní výuky plavání, bezpečné jízdy na kole, chodíme na turistické výlety. Učíme pravidla bezpečnosti silničního provozu a protipožární ochrany.
Zabýváme se problémem online násilí a dalšími negativními jevy mezi mladými lidmi. Učíme právní povědomí, korektní vztahy ve třídním kolektivu atd.

Podporujeme udržování folklóru Těšínského Slezska, ve škole působí taneční soubor „Mali Błędowianie“.

Mládež rediguje školní časopis „Echo spod ławek“. Účastníme se divadelních představení, výstav, hodin v muzeu, turistických výletů a zeměpisných přednášek.

Školní družina podporuje kreativitu každého dítěte. Připravuje velmi zajímavé a bohaté vánoční trhy. Děti zde každý den dělají domácí úkoly, zpívají a zabývají se ručními prácemi. Když je pěkné počasí, pobývají venku.

Spolupracujeme s velmi aktivní organizací rodičů Macierz Szkolna. Společně pořádáme nejrůznější akce, jako je např. školní
ples, školní radovánky, Stavění májky, florbalový turnaj sv. Mikuláše. Macierz Szkolna naší školy je významný spoluorganizátor přehlídky „Festival dětské písně” (Festiwal Piosenki Dziecięcej).

Škola je již mnoho let spojena s polskou skautingovou mládežnickou organizací Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej a spolupracuje s oddílem v Těrlicku. Důležitým partnerem školy je Místní skupina PZKO v Havířově-Bludovicích.

Na začátku února 2020 byl novým ředitelem zařízení jmenován Tomasz Łabudek. Zveme vás ke sledování naší stránky na Facebooku, kde můžete najít informace o našich nejnovějších iniciativách. Patří mezi ně například akce „Čti mi, babičko“, vánoční koncert nebo nejnovější projektové dny. Nový ředitel pokračuje v zavádění aktivizujících metod výuky žáků a usiluje o rozšíření rozsahu mimoškolních aktivit. Zároveň plánujeme modernizovat technické vybavení a vylepšit obecné zázemí školy.

Štítky: , , ,

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.