BRNO / V pondělí 20. září se v Knihovně Jiřího Mahena v Brně uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti 55. výročí spolupráce Brna a Poznani a 15. výročí spolupráce Knihovny Jiřího Mahena s Knihovnou Raczynských v Poznani.

Při této příležitosti ředitelka knihovny přivítala hosty: generální konzulku Polska v Ostravě Izabellu Wołłejko-Chwastowicz, ředitelku Knihovny Raczynských Annu Gruszeckou, honorární konzuly obou měst Renatu Mataczyńskou z Poznaně a Petra Mrkývku z Brna.

Brno zastupoval radní pro kulturu Marek Fišer, který zdůraznil, že Polsko mu velmi chutná, což zjistil během čtyř semestrů, kdy studoval v Polsku. Využil je mimo jiné k tomu, aby se naučil polštinu.

Generální konzulka zdůraznila, že kultura je nejlepším prostředkem diplomacie. V současné době jsou v knihovně tři polské výstavy – první, připravená Polským institutem v Praze, je věnována ilustracím dětských knih, další popisuje J. A. Komenského. Připravila ji knihovna Raczynských. Třetí je výstava na téma Ústavy 3. května, kterou si Klub Polonus zapůjčil z Dokumentačního centra Kongresu Poláků.

Krásný sál knihovny zaplnilo publikum, jehož většinu tvořila brněnská polská komunita. O kulturní program se postarala kapela Kamraci, která připravila dokonalou atmosféru pro další část programu, kterou byl autorský večer Karin Lednické, autorky románu „Šikmý kostel“.

Generální konzulka Izabella Wołłejko-Chwastowicz navštívila také Klub Polonus v Brně. Tentokrát se jednalo o zcela oficiální návštěvu, protože poprvé v Brně měli zájemci možnost požádat o vydání Karty Poláka. Byla také příležitost projednat další konzulární záležitosti. Konzulka slíbila, že bude brněnský Polonus pravidelně navštěvovat.

Danuta Koné Król

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.