TŘINEC /  Pandemie koronaviru ohrožuje také popeláře zajišťující pravidelný svoz odpadu. 

Je jen těžko představitelné, kdyby svoz komunálního odpadu najednou přestal fungovat, nebo se třídící linka ve sběrném dvoře ocitla mimo provoz. 

Pracovníci odpadářských firem patří k profesím, které jsou v pomyslné první linii společně se zdravotníky, záchranáři, průvodčími  či pokladními v obchodech. Jsou ve stálém kontaktu s jinými lidmi a manipulují s odpadem, který může pocházet od infikované osoby.

Na ochranu pracovníků, kteří svážejí odpad či pracují na třídičkách nebo na skládce jsou přijímána  přísná bezpečnostní opatření. K ochraně svých zaměstnanců přistoupila také skupina Smolo Třinec. Pracovníci jsou vybaveni rukavicemi, rouškami nebo respirátory, popřípadě ochrannými brýlemi. 

Jak uvádí jednatel společnosti Smolo David Rucki, odpad je nyní třeba odkládat do silnějších pytlů tloušťky nejméně 0,2 mm, popřípadě do dvou do sebe vložených. Pytle musí být pevně zavázány a jejich povrch ošetřen dezinfekčním přípravkem. U osob v karanténě nebo v domácím léčení se doporučuje, aby dočasně přestaly využívat barevné nádoby na tříděný odpad a používaly jen černé kontejnery na směsný komunální odpad. 

„Separovaný sběr prochází třídičkami a berou ho do rukou pracovníci těchto zařízení. Z bezpečnostních důvodu také nelze svážet odpad uložený mimo popelnice. Pokud občané budou pokyny dodržovat, výrazně snížíme riziko případného dalšího šíření této nemoci,“ je přesvědčen David Rucki.

Pokud počet případů onemocnění koronavirem začne narůstat, odpadářské firmy přijmou ještě přísnější bezpečnostní opatření. Například odpad z lokality z vyšším počtem nemocných poputuje přímo do spalovny.

(gam)

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.