CIESZYN / V meziválečném období byl na Těšínsku zaznamenán rozkvět ezoterických hnutí. Důkazem budiž rozsáhlé dílo, které po soudobých ezotericích zůstalo. Dopodrobna o tomto fenoménu hovořil minulý pátek v Těšínské knihovně Rafał Cholewa.

Zmíněná nakladatelství měla souvislost s jevem, který se historicky označuje jako spiritismus. Ten přišel na svět v polovině 19. století. „Záhy si získal velkou popularitu. Souviselo to se skutečností, že 19. století bylo dobou náhlých a intenzivních změn, jimž dominovalo pozitivistické myšlení a materialismus,” zmínil přednášející.

„S rozšířením spiritismu souvisel i vznik různých spolků. Zpočátku to byly jen spiritistické kroužky, které se ale postupem času transformovaly v cosi zásadnějšího. Teosofický spolek tak byl již čímsi mezi spiritistickým kroužkem, výzkumným týmem a náboženskou sektou,” dodal Cholewa.

Mezi důležitá střediska polské ezoteriky se řadila města Visla a Nýdek. Právě zde působily redakce časopisů a nakladatelství, jejichž produkce byla věnována duchovním naukám a mezi jejichž příznivce patřili parapsychologové, jasnovidci a teosofové. S Vislou je mimo jiné spojena osobnost polského parapsychologa a vynálezce Juliana Ochorowicze. „Období druhé poloviny 19. století je často označováno jako věk okultistického obrození,” poznamenal Rafał Cholewa.

Julian Ochorowicz se zabýval mj. mediumismem, působil jako parapsycholog a badatel v oblasti hypnózy. V roce 1899 byl pozván do Visly, kde se až do roku 1913 zabýval mediumistickými jevy. Společně se Stanisławou Tomczykównou, která vykazovala mediumistické schopnosti, podnikal vědecké experimenty. Výsledky svého výzkumu shrnul v pětisvazkovém díle „Zjawiska Mediumiczne” (Mediumistické jevy). Ochorowicz zároveň přispěl k rozvoji Visly. Zval do města významné osobnosti, v roce 1906 založil Spolek přátel Visly a místní školní knihovně daroval cenné knižní publikace.

Okultismus se mezitím stával čím dál módnějším trendem. Začaly vycházet tematické časopisy. Jedním z prvních bylo „Wyzwolenie” (Vysvobození), které v roce 1919 založili a společně vydávali Andrzej Podżorski z Visly a Andrzej Kajfosz z Nýdku. V roce 1920 založil Andrzej Kajfosz nový časopis „Teozofia”, který vycházel v letech 1921-1931.

Józef Chobot, učitel z Lazů, byl redaktorem časopisu „Odrodzenie” (Obroda), periodika věnovaného duchovním fenoménům a obrodě člověka. Časopis se tematicky dotýkal mnoha aspektů: od buddhismu přes hinduismus až po teosofii a okultní vědy. Často se v něm dokonce objevovaly citáty z Bible.

Na stránkách tohoto periodika se objevovaly popularizační materiály věnované cvičení jógy nebo léčby za pomoci alternativních metod: bylinkářství, bioenergoterapie apod. „Odrodzenie” ukončilo svou činnost v roce 1929. Tehdy už ale vycházel „Hejnał”, měsíčník věnovaný duchovním vědám, vegetariánství a bylinkářství.

S ezoterickým hnutím na Těšínsku je spojena i postava jasnovidkyně Agnieszky Pilchowé, která pocházela z Ostravska a v roce 1920 se přestěhovala do Visly. Pilchowa již od nejútlejšího věku vykazovala jasnovidecké schopnosti.

„Agnieszka Pilchowa měla vize týkající se budoucnosti, které byly šokující a skutečně se naplnily,” poznamenal přednášející. Pilchowa například předpověděla vypuknutí druhé světové války. V roce 1943 byla zatčena za konspirativní činnost svého syna a rok nato byla popravena.

AS

Překlad:Pygmalion

Štítky: , , ,

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.