OSTRAVA / V pondělí 26. září se v Ostravě uskutečnilo XXVIII. Setkání podnikatelů z České republiky, Polska a Slovenska, které pořádá Česko-polská obchodní komora ve spolupráci s Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě.

Diskutovalo se o energetické bezpečnosti a dopravě

Před polednem se podnikatelé sešli na ostravské radnici na konferenci.

Její první blok byl věnován energetické bezpečnosti ve střední Evropě. Diskutovalo se o problematice Slezských energetických úložišť – o tématu hovořil Łukasz Chrobok, zástupce Nadace Nové energetické technologie – Slezská energetická úložiště (Fundacja Nowe Technologie Energetyczne – Śląskie Magazyny Energii).

Diskutovalo se také o potenciálu obnovitelných zdrojů energie při zmírňování dopadů energetické krize. Tohoto tématu se ujal Jakub Iwanowski, poradce představenstva skupiny ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. pro regulační záležitosti.

Dalším tématem byl význam polsko-slovenského plynovodu.

Význam dopravy

V druhém bloku, věnovaném dopravě, se hovořilo jak o současných snahách o zlepšení plavebních podmínek na oderské vodní cestě, fungování železniční dopravy na polsko-české hranici, Slezských zemských drahách a železniční infrastruktuře, tak i o takových odborných otázkách, jako je například „Opolský přístav pro nadrozměrné a těžké výrobky do Ostravy“.

„Nejdůležitější pro mě je, že jak místní úřady, tak podnikatelé a instituce chtějí spolupracovat,“ uzavřel Jiří Cieńciała, prezident Česko-polské obchodní komory.

„Příjemně mě překvapilo, že všichni mluvili velmi konkrétně. Hovořili jsme o problémech, kterými náš příhraniční region žije. Domnívám se, že doprava v regionu je velmi důležitá. A to nejen kvůli obchodním kontaktům, ale také kulturním kontaktům a turistice. A nejdůležitější pro mě je, že jak místní úřady, tak podnikatelé a instituce chtějí spolupracovat,“ shrnul konferenci Jiří Cieńciała, prezident Česko-polské obchodní komory.

Setkání podnikatelů z České republiky, Polska a Slovenska v zahradách polského generálního konzulátu v Ostravě

Odpoledne se v zahradách polského generálního konzulátu v Ostravě konalo setkání podnikatelů z České republiky, Polska a Slovenska.

Generální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella Wołłejko-Chwastowicz zdůraznila, že setkání podnikatelů z České republiky, Polska a Slovenska v zahradách Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě není jen o setkání u dobrého jídla, ale také o realizaci konkrétních podnikatelských záměrů.

„Zástupci firem z Polska, České republiky a Slovenska mají možnost během tohoto setkání pohovořit v přátelské atmosféře a rozvinout myšlenky, teze a nápady, které teoreticky zazněly během konference,“ vysvětlila myšlenku pořádání těchto neformálních setkání v zahradách konzulátu Wołłejko-Chwastowicz.

Daniel Piekarski, první tajemník Velvyslanectví Polské republiky v Praze, uvedl, že velvyslanectví v Praze vidí velký potenciál pro spolupráci v polském, českém a slovenském příhraničí.

„Jako velvyslanectví se velmi snažíme tuto spolupráci podporovat. Zejména v souvislosti se silniční a železniční infrastrukturou a také s kanálem Dunaj-Odra-Labe. Jsou to pro nás velmi důležitá témata, která se snažíme podporovat jak na politické, tak na B2B úrovni,“ prohlásil.

Umělecký program

Setkání v zahradách konzulátu zpestřil umělecký program. Na lidovou notu zahráli a zazpívali naše beskydské písně „Gajdosze łod Jabłónkowa“ Roman Jakubek a Otmar Kantor. Slezský folklórní soubor „Opavica“ vystoupil s tanečním programem. Proběhla také přehlídka večerních šatů.

(indi)

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.