E-mail: halina.szczotka@zwrot.cz

OSTRAVA / V pondělí 26. září se v Ostravě uskutečnilo XXVIII. Setkání podnikatelů z České republiky, Polska a Slovenska, které pořádá Česko-polská obchodní komora ve spolupráci s Generálním konzulátem Polské republiky v Ostravě.

Diskutovalo se o energetické bezpečnosti a dopravě

Před polednem se podnikatelé sešli na ostravské radnici na konferenci.

Její první blok byl věnován energetické bezpečnosti ve střední Evropě. Diskutovalo se o problematice Slezských energetických úložišť – o tématu hovořil Łukasz Chrobok, zástupce Nadace Nové energetické technologie – Slezská energetická úložiště (Fundacja Nowe Technologie Energetyczne – Śląskie Magazyny Energii).

Diskutovalo se také o potenciálu obnovitelných zdrojů energie při zmírňování dopadů energetické krize. Tohoto tématu se ujal Jakub Iwanowski, poradce představenstva skupiny ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. pro regulační záležitosti.

Dalším tématem byl význam polsko-slovenského plynovodu.

Význam dopravy

V druhém bloku, věnovaném dopravě, se hovořilo jak o současných snahách o zlepšení plavebních podmínek na oderské vodní cestě, fungování železniční dopravy na polsko-české hranici, Slezských zemských drahách a železniční infrastruktuře, tak i o takových odborných otázkách, jako je například „Opolský přístav pro nadrozměrné a těžké výrobky do Ostravy“.

„Nejdůležitější pro mě je, že jak místní úřady, tak podnikatelé a instituce chtějí spolupracovat,“ uzavřel Jiří Cieńciała, prezident Česko-polské obchodní komory.

„Příjemně mě překvapilo, že všichni mluvili velmi konkrétně. Hovořili jsme o problémech, kterými náš příhraniční region žije. Domnívám se, že doprava v regionu je velmi důležitá. A to nejen kvůli obchodním kontaktům, ale také kulturním kontaktům a turistice. A nejdůležitější pro mě je, že jak místní úřady, tak podnikatelé a instituce chtějí spolupracovat,“ shrnul konferenci Jiří Cieńciała, prezident Česko-polské obchodní komory.

Setkání podnikatelů z České republiky, Polska a Slovenska v zahradách polského generálního konzulátu v Ostravě

Odpoledne se v zahradách polského generálního konzulátu v Ostravě konalo setkání podnikatelů z České republiky, Polska a Slovenska.

Generální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella Wołłejko-Chwastowicz zdůraznila, že setkání podnikatelů z České republiky, Polska a Slovenska v zahradách Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě není jen o setkání u dobrého jídla, ale také o realizaci konkrétních podnikatelských záměrů.

„Zástupci firem z Polska, České republiky a Slovenska mají možnost během tohoto setkání pohovořit v přátelské atmosféře a rozvinout myšlenky, teze a nápady, které teoreticky zazněly během konference,“ vysvětlila myšlenku pořádání těchto neformálních setkání v zahradách konzulátu Wołłejko-Chwastowicz.

Daniel Piekarski, první tajemník Velvyslanectví Polské republiky v Praze, uvedl, že velvyslanectví v Praze vidí velký potenciál pro spolupráci v polském, českém a slovenském příhraničí.

„Jako velvyslanectví se velmi snažíme tuto spolupráci podporovat. Zejména v souvislosti se silniční a železniční infrastrukturou a také s kanálem Dunaj-Odra-Labe. Jsou to pro nás velmi důležitá témata, která se snažíme podporovat jak na politické, tak na B2B úrovni,“ prohlásil.

Umělecký program

Setkání v zahradách konzulátu zpestřil umělecký program. Na lidovou notu zahráli a zazpívali naše beskydské písně „Gajdosze łod Jabłónkowa“ Roman Jakubek a Otmar Kantor. Slezský folklórní soubor „Opavica“ vystoupil s tanečním programem. Proběhla také přehlídka večerních šatů.

(indi)

Komentáře


Čtěte také


10 tipů na víkend
Prosinec012022

10 tipů na víkend

Skvělá párty. Tři koncerty během jednoho večera. Taková byla „Střelniční ve zvucích“
Listopad302022

Skvělá párty. Tři koncerty během jednoho večera. Taková byla „Střelniční ve zvucích“

Škola v  Dolní  Lomné připravila adventní jarmark. Spojila tři generace
Listopad292022

Škola v Dolní Lomné připravila adventní jarmark. Spojila tři generace

Hledání předků z Ostravy. Možná nám můžete pomoci?
Listopad292022

Hledání předků z Ostravy. Možná nám můžete pomoci?

Mateřská škola v Oldřichovicích funguje již 95 let. Učitelky a děti připravily kouzelný večer
Listopad282022

Mateřská škola v Oldřichovicích funguje již 95 let. Učitelky a děti připravily kouzelný večer

Virtuální bitva o Zaolší. Mladí lidé změří své síly v e-sportovním turnaji
Listopad282022

Virtuální bitva o Zaolší. Mladí lidé změří své síly v e-sportovním turnaji

10 tipů na víkend
Listopad242022

10 tipů na víkend

Vánoční trhy v Polsku. Kam můžete vyrazit?
Listopad222022

Vánoční trhy v Polsku. Kam můžete vyrazit?

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.