Trojok Śląski – co to je? Ti, kteří se Trojoka zúčastnili, ho znají, ale není nás mnoho, což je škoda, protože stojí za to představit myšlenku této akce. Zkrátka, sborový zpěv byl vždy jedním z pilířů udržujících polskost obyvatel celého Slezska.

Sboristé chtěli projevit svou sounáležitost s kulturou svých předků, a proto se scházeli, aby ukázali své postavení ve společnosti a předali tradice svých předku novým generacím prostřednictvím písní. To platí dodnes. Od roku 1993 pokračuje Trojok v těchto setkáních v novém formátu.

Trojok – přehlídka s dlouhou tradicí

Jak čteme ve Slezském zpěvníku: „Prvním hostitelem Slezského Trojoka v roce 1993 byly Katovice. Již v následujícím roce se Trojok vydal do Českého Těšína. Sešlo se na něm 50 sborů – 30 z polského Slezska, 16 zastupovalo Polský kulturně-osvětový svaz v České republice a 4 soubory vystupovaly v barvách Unie českých pěveckých sborů.“

Letos se sbory opět sešly. Tentokrát 25.09.2022 v Katovicích v amfiteátru na Zadolu. V čem se letošní Trojok lišil od těch z konce 20. století? Na setkání pěveckých sborů (i posluchačů) zastupoval Zaolší pouze sbor Lira z Darkova, přestože byly pozvány všechny sbory ze Zaolší.

Příležitost k navázání kontaktů

Byla to plodná cesta? V každém případě! Lira byla představena nejen všem účastníkům, ale také všem organizátorům a hostům včetně starosty města Katovice. Přítomno bylo mimo jiné celé vedení Slezského sdružení sborů a orchestrů (ŚZChiO), předseda Polského sdružení sborů a orchestrů, pobočka Bílsko-Běla.

Lira navázala kontakty s vedením pěveckých sborů, které se přehlídky účastnily a domluvila se s nimi na dvoustranných schůzkách. Darkovského podzimu, který se uskuteční 23. října, se zúčastní jeden z nejvýznamnějších sborů, Slezský hornický sbor POLONIA HARMONIA z Piekar Śląskich, a Máj na Olši, který se bude konat 14. května 2023, navštíví Mládežnický zábavný sbor DAFNE a Mládežnický orchestr SYMFONIX z Tarnowských Gór. Máme se tedy na co těšit.

Čestný odznak pro sbor Lira

Možná trochu neskromně, ale ve vší počestnosti musím zmínit, že vzhledem k úsilí, které všichni členové Liry vynakládají na svou pěveckou činnost, ocenilo předsednictvo ŚZChiO náš sbor nejvyšším čestným odznakem, Zlatým odznakem s vavřínovým věncem, a starosta města Katovice mi předal Mezinárodní cenu starosty města Stanisława Moniuszky.

Vystoupením na Trojoku si Lira otevřela cestu k vystoupením v Horním Slezsku, kde jsme přijímáni velmi vřele a s otevřenou náručí. Tam máme jistotu vystoupení, což nám tady v Zaolší částečně chybí. Letos jsme již byli v Čenstochové, Katovicích a nyní se těšíme na výlet do Woly Filipovské u Krakova.

Tadeusz Konieczny

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA Walizki

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.