NEBORY / V této malé třinecké čtvrti se nachází polská mateřská škola a také třída polské školy. A přestože každá z těchto institucí má vedení v jiné obci, sdružení rodičů je tu jedno a akce jsou společné.

Polská mateřská škola v Neborech je součástí Polské základní školy Gustawa Przeczka v Třinci. Polská třída je součástí Základní školy v Ropici.

Obě školy však měly společné radovánky. V neděli 5. června byla zahrada u Domu PZKO Pawła Oszeldy plná dětí. Mohly dovádět na skákacích hradech, projet se na koních, vyrobit si vlastní zvířátka z balónků nebo zkusit štěstí v „kole štěstí“.

Kosmos a Den matek

Předtím však děti předvedly program připravený speciálně pro tuto příležitost. Nutno podotknout, že učitelky mateřské školy stály letos před nemalou výzvou – nejenže musely připravit program na radovánky a Den Oszeldy (který se konal týden před ním), ale musely také se staršími dětmi dojíždět na zkoušky divadelní hry k jubileu třinecké školy.

Program připravila také polská třída z Nebor. Týden předtím na Dni Oszeldy představili pásmo písniček a básní a na radovánkách pozvali diváky do vesmíru! Finalistka Festiwalu Piosenki Dziecięcej Ela Tomanek zazpívala se svými spolužáky píseň „Daj mi rękę tato“.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego.