ČESKÝ TĚŠÍN MOSTY / Místní skupině PZKO Český Těšín-Mosty se nedávno podařilo zrekonstruovat kuchyň Domu PZKO. V rozhovoru pro naši redakci předseda místní skupiny PZKO v Českém Těšíně-Mostech Marek Dywor prozradil, jak se to podařilo, a zároveň poradil ostatním, co lze udělat pro získání finančních prostředků na rekonstrukci.

Nedávno se vám podařilo zrenovovat kuchyň

Ano, naše sídlo postavili naši rodiče a prarodiče svépomocí. Slavnostní otevření se konalo 13. října 1984, tedy před 38 lety. Od té doby nebyla budova kromě výměny oken modernizována, ale nyní jsou vyžadovány jiné standardy…

Kdo financoval rekonstrukci?

Napsali jsme žádost na Sdružení „Wspólnota Polska“ o grant od polského ministerstva zahraničních věcí (MZV). Třetinu prostředků poskytlo ministerstvo, třetinu jsme získali z vlastních zdrojů a třetinu tvořila vlastní práce. Bez grantu bychom s rekonstrukcí nezačali.

Takže dvě třetiny jste museli nést na vlastních bedrech?

Dvě třetiny jsme museli nést na vlastních bedrech. Podali jsme tři projektové žádosti, ale ne všechny byly investiční (Ministerstvo zahraničních věcí, Kongres Poláků a Město Český Těšín) s představou, že nalespoň na jednu z nich bychom mohli získat finanční prostředky. A dostali jsme finanční prostředky na všechny tři. Museli jsme se tedy vzchopit, vyhrnout si rukávy a pustit se do práce. Protože jsme žádali o granty, ale ty vyžadovaly spoustu naší vlastní práce. Naštěstí máme dobrý tým lidí ochotných pracovat, takže jsme to zvládli.

Byl rovněž problém získat finanční prostředky na vlastní vklad?

Také to. Proto nyní, když je kuchyně zrekonstruovaná, zmodernizovaná a vybavená, velmi rádi pronajímáme náš dům PZKO komerčně, především na akce. Naši nabídku využívá i mnoho Čechů. A takto vydělané peníze se budou velmi hodit na další renovace.

U renovace kuchyně se tedy nezastavíte. Jaké jsou vaše plány do blízké budoucnosti?

Do června 2022 chceme vybudovat sociální zařízení: sprchy a umyvadla. Na tuto rekonstrukci se nám také letos podařilo získat peníze z Ministerstva zahraničních věcí Polska.

Práci budou nezištně vykonávat členové našeho spolku. Odborné práce budou samozřejmě prováděny v souladu s právními a technickými požadavky. Dům PZKO bude splňovat všechny standardy, pokud jde o vybavení a zázemí, což nám umožní pořádat více akcí, včetně delších, trvajících i několik dní.

Co pro vás bylo kromě získání finančních prostředků výzvou?

Stále nás honil čas. Smlouva byla podepsána až v květnu 2021. Rekonstrukce měla trvat od 20. září do 10. prosince. V listopadu přišly na kontrolu dvě pracovnice Ministerstva zahraničních věcí Polska a nevěřícně se ptaly: „Zvládnete to?“ Odpověděli jsme, že to zvládneme.

A stihli jste to?

Ano. A nedávno, když k nám přijela delegace z ministerstva zahraničních věcí, obdivovali, že jsme toho dokázali udělat tolik za tak málo peněz. A my jsme to museli stihnout, protože grant se později musí vyúčtovat.

Je vyúčtování grantů obtížné?

Začátky byly těžké. Naštěstí máme v našem spolku člena, který už trochu ví, jak projekty efektivně psát, a s naším pokladníkem se je učíme vyúčtovávat. Ne každý spolek PZKO má však ve svých řadách někoho, kdo umí tyto žádosti psát, kdo je v této problematice zběhlý. A tak si myslím, že by se hodil někdo např. ze ZG PZKO nebo KP, kdo by pomáhal místním spolkům psát konkrétní žádosti. Protože ne každý to dokáže. Máme štěstí, že jsme se to už naučili. Existují však skupiny, ve kterých nikdo neumí napsat žádost. A když to jednou zkusí a grant nedostanou, odradí je to. Protože ani nevědí, co napsali špatně.

A jak jste to všechno stihli?

Díky velkému nasazení a ochotě členů našeho spolku, kteří nezištně přišli pomoci. Několik našich členů je manuálně zručných a umí dělat různé konkrétní věci. Například jeden z našich členů má zámečnickou firmu a další je zedník, takže položil všechny dlaždice, které jsme koupili z grantu. Známosti jsou velmi důležité. Samozřejmě, že nemůžete dělat všechno sami. Připojení plynu a elektřiny (včetně revize) nemůžete provést sami bez firmy. Čím více toho však můžete udělat sami, tím lépe.

Takže hodně štěstí s vašimi dalšími projekty.

KomentářeCZYTAJ RÓWNIEŻREKLAMA

REKLAMA
Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.