E-mail: halina.szczotka@zwrot.cz

CIESZYN / Polsko-česká válka v letech 1919-1920 byla tématem dalšího „Szersznikovského setkání“, které uspořádalo Muzeum Těšínského Slezska. Daniel Korbel a Tomáš Rusek se 23. února v Římském sále pokusili o představení historických faktů na toto téma.

Historici odpovídali na otázky moderátora Wojciecha Święse a také na dotazy z publika. A sál byl plný. „Není divu. Toto téma stále vzbuzuje mnoho kontroverzí a emocí,“ poznamenala ředitelka muzea Irena French. Zdůraznila však, že účelem setkání bylo spolehlivě a objektivně prezentovat historická fakta.

Toto téma je málo známé a několik málo studií je neobjektivních a plných chyb

Korbel přiznal, že v Polsku se o této válce téměř nic neví.

„Pokud někdo něco ví, pak o smrti generála Hallera. Existuje jen málo prací na toto téma a jsou špatné, je v nich mnoho chyb i v číslech a datech,“ poznamenal Korbel. Dodal, že zatím nejlepší prací je publikace Adama Przybylského „Walka o Śląsk Cieszyński w styczniu 1919“ z roku 1932.

I těchto málo vědeckých a populárních publikací o tomto konfliktu vzbuzuje velké emoce. Například Adam Słomka z Cieszyna, který byl přítomen v publiku (polský politik, aktivista demokratické opozice v komunistickém Polsku, v letech 1991-2001 poslanec), zmínil knihu, kterou si pamatuje ze starých časů, z rodinného domu – „Czesi“. Oba historici se však shodli, že se jedná o velmi špatnou knihu.

Uvedli však několik jmen autorů, kteří se tématu věnují a faktografie obsažená v jejich pracích je spolehlivá, např.: Krzysztof Nowak, Grzegorz Wnętrzak, Grzegorz Gąsior, Stanisław Zahradnik. „Chybí však ucelená studie na toto téma,“ uvedl Korbel, absolvent Právnické fakulty a doktorand Fakulty humanitních studií Slezské univerzity v Katovicích, který píše doktorskou práci o válce o Těšínské Slezsko.

Konflikt? Válka? Invaze? Hraniční spor? – spor o terminologii

Další připomínka, která zazněla z úst účastníků, se týkala používané terminologie. „Co to bylo? Proč používat termíny konflikt nebo hraniční spor, když šlo prostě o agresi, expanzi,“ ptali se diskutující.

Oba historici se shodli, že se nepochybně jednalo o válku. „Z našeho pohledu to byla obranná válka,“ vysvětlil Korbel.

Pro ty, kteří se setkání nezúčastnili, ale chtějí si diskusi poslechnout, připraví muzeum filmový záznam celého setkání. Ředitelka muzea Irena Frenchová na závěr zdůraznila, že téma je velmi složité a že je třeba zachovat objektivitu historických faktů, což se podle ní oběma pozvaným historikům podařilo.

Setkání se uskutečnilo v rámci projektu „Těšínské Slezsko/ Śląsk Cieszyński 1920-2021” financovaného z grantu Mezinárodního visegrádského fondu. Celá dvouhodinová diskuse byla zaznamenána. Muzeum Těšínského Slezska po sestříhání a otitulkování zpřístupní celý záznam setkání na svém kanálu YouTube.

(indi)

Komentáře


Čtěte také


Běželi pro džbán mléka. V Městském lese nebyla nouze o zábavu a sportovní soupeření
Srpen112022

Běželi pro džbán mléka. V Městském lese nebyla nouze o zábavu a sportovní soupeření

Nebe zaplakalo nad oběťmi zločinu v Životicích. Jan Józef Kasprzyk: „Tyto kameny by měly promlouvat ke všem vůdcům svobodného světa.“
Srpen112022

Nebe zaplakalo nad oběťmi zločinu v Životicích. Jan Józef Kasprzyk: „Tyto kameny by měly promlouvat ke všem vůdcům svobodného světa.“

10 tipů na víkend
Srpen112022

10 tipů na víkend

Zítra se můžete zúčastnit soutěže Prázdninový diktát 2022. Tentokrát novinka – poslechový diktát
Srpen102022

Zítra se můžete zúčastnit soutěže Prázdninový diktát 2022. Tentokrát novinka – poslechový diktát

Víme, kdo vyhrál 31. Mezinárodní folklorní setkání v Żywci. Tento soubor jsme viděli také v Jablunkově [foto]
Srpen102022

Víme, kdo vyhrál 31. Mezinárodní folklorní setkání v Żywci. Tento soubor jsme viděli také v Jablunkově [foto]

Soubor Oldrzychowice oceněný v Žywci. Zlaté žywiecké srdce získal soubor Biołodunajcanie
Srpen042022

Soubor Oldrzychowice oceněný v Žywci. Zlaté žywiecké srdce získal soubor Biołodunajcanie

10 tipů na víkend
Srpen042022

10 tipů na víkend

ZR Błędowice vycestoval do Makedonie. Vystoupil na folklorním festivalu [fotografie]
Srpen032022

ZR Błędowice vycestoval do Makedonie. Vystoupil na folklorním festivalu [fotografie]

Ministerstvo Kultury Fundacja Fortissimo

www.pzko.cz www.kc-cieszyn.pl

Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro národnostní menšiny.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.
Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.